Socialt ansvar

Maj Invest har besluttet hvert år at afsætte et beløb til donationer med det formål at støtte etablerede non-profit organisationer eller institutioner, skoler, projekter og virksomheder, der arbejder inden for det sociale område i bred forstand. 

I vores arbejde med investeringer har Maj Invest ligeledes fokus på ansvarlighed og tiltrådte i 2010 UN PRI, FN's principper for ansvarlige investeringer. Læs mere om ansvarlige investeringer

I 2016 har Maj Invest støttet følgende organisationer:

Hellebro Hellebro er et værested for unge hjemløse mellem 18-29 år. Stedet løser en stor social opgave for de unge, der ikke har andre steder at være. På Hellebro kan de unge få et bad, en kop kaffe, en bid mad, vaske tøj, få varmen eller bare slappe af. De voksne frivillige på stedet råder og vejleder de unge om alt fra bolig, job, uddannelse og personlige forhold, og mange er blevet hjulpet i job og fået bolig gennem Hellebro.
INSP! INSP! er en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger sig med borgere, der har udfordringer inden for psykiatri og misbrug. Siden 2011 har INSP! drevet sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter, der kan udvikle psykisk sårbare unge fra at være socialt isolerede til socialt inkluderede.  
Familier med kræftramte børn Organisationen formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til de vilkår familierne lever under. Familier med kræftramte børn afholder en række faglige, sociale og rekreative aktiviteter til fordel for familierne. 
MOT Danmark MOT er en organisation, der arbejder med unge i 7., 8. og 9. klasse med det formål at mindske mobning. Det gør MOT ved at styrke de unges selvtillid, optimisme, mod, indlæringsevne og læringslyst. Visionen er at skabe et tryggere opvækstmiljø.   
Julehjælp - Dansk Folkehjælp Hvert år samler Dansk Folkehjælp ind til Julehjælpen, der fordeles over hele Danmark til familier, der har ansøgt om hjælp for at kunne at skabe en god jul.
Julemærkefonden Julemærkefonden hjælper hvert år 750 børn til et ophold på et julemærkehjem. Her får børnene hjælp til at komme ud af mobning og isolation.   
Finn Nørgaard Foreningen Foreningens formål er at støtte projekter, der fremmer menneskelig forståelse og dialog med henblik på at imødegå konflikter som den, der kostede Finn Nørgaard livet. Foreningen har særligt fokus på udsatte børn og unge og mennesker med sociale udfordringer.