Socialt ansvar

Maj Invest har besluttet hvert år at afsætte et beløb til donationer med det formål at støtte etablerede non-profit organisationer eller institutioner, skoler, projekter og virksomheder, der arbejder inden for det sociale område i bred forstand. 

I vores arbejde med investeringer har Maj Invest ligeledes fokus på ansvarlighed og tiltrådte i 2010 UN PRI, FN's principper for ansvarlige investeringer. Læs mere om ansvarlige investeringer

I 2015 støttede Maj Invest følgende organisationer:

Kræmmerhuset Kræmmerhuset er en organisation, der beskæftiger sig med borgere, der har udfordringer med psykiatri og misbrug. Kræmmerhuset yder støtte til borgere, der ønsker at flytte fra botilbud under psykiatrien til egen bolig. Målet er at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet.
INSP! INSP! er en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger sig med borgere, der har udfordringer inden for psykiatri og misbrug. Siden 2011 har INSP! drevet sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter, der kan udvikle psykisk sårbare unge fra at være socialt isolerede til socialt inkluderede.  
Familier med kræftramte børn Organisationen formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til de vilkår familierne lever under. Familier med kræftramte børn afholder en række faglige, sociale og rekreative aktiviteter til fordel for familierne. 
Huskedagen - Alzheimerforeningen Alzheimerforeningen er en organisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Foreningen sælger hvert år en HUSKEKAGE som påmindelse om alle dem, der lever med en alvorlig demenssygdom.     
Hjælp Nu! Danmarksindsamling De største organisationer, der yder nødhjælp i og omkring Syrien, går sammen om et indsamlingsshow, hvor pengene går til at hjælpe i landene omkring det borgerkrigshærgede land og inde i Syrien. 
MOT Danmark MOT er en organisation, der arbejder med unge i 7., 8. og 9. klasse med det formål at mindske mobning. Det gør MOT ved at styrke de unges selvtillid, optimisme, mod, indlæringsevne og læringslyst. Visionen er at skabe et tryggere opvækstmiljø.   
Julehjælp - Dansk Folkehjælp Hvert år samler Dansk Folkehjælp ind til Julehjælpen, der fordeles over hele Danmark til familier, der har ansøgt om hjælp for at kunne at skabe en god jul.
Børnecancerfonden Fondens formål er at hjælpe børn med kræft og deres familier. Fondens midler går til at styrke forskning, at øge oplysningen om kræft hos børn og at forbedre vilkårene for de ramte børn og deres familier. 
Folkekirkens Nødhjælp Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Pengene går til flygtningearbejdet i og omkring Syrien.
Julemærkefonden Julemærkefonden hjælper hvert år 750 børn til et ophold på et julemærkehjem. Her får børnene hjælp til at komme ud af mobning og isolation.   
Hertha Hertha er et levefællesskab, der har til formål at stille botilbud, beskyttede værksteder og lignende tilbud til rådighed for voksne, udviklingshæmmede mennesker. Levefællesskabet er baseret på, at "almindelige" mennesker vælger at bo i et tæt og givende naboskab med udviklingshæmmede.