Tryk her for at printe

Om Financial Inclusion

Forretningsområdet Maj Invest Financial Inclusion er omdrejningspunktet for aktiviteterne inden for Private Equity International.

For mere information om investeringsstrategi, værdiskabelse, ESG impact og organisation eller Key Information Documents for vores private equity-fonde henviser vi til vores engelske website. Alternativt kontakt managing partner Kasper Svarrer på ksv@majinvest.com.

I mere end ti år har Maj Invest forvaltet investeringer i financial inclusion via Maj Invest Financial Inclusion, der investerer i finansielle institutioner og banker, som yder finansielle serviceydelser, herunder bl.a. lån, opsparingskonti, forsikringer og pengeoverførsler, til den fattige del af befolkningen i udvalgte lande i Latinamerika, Afrika og Asien, med fokus på Indien.

Maj Invest Financial Inclusion forvalter tre private equity-fonde med samme investeringsstrategi - financial first-impact investing.

Environmental, social og governance impact, eller ESG impact, er den positive effekt, som investeringerne i de finansielle institutioner har på kunderne og det omgivende samfund. Desuden bidrager investeringerne til en række af FN’s Verdensmål. Inden for ESG impact fokuserer fondene på environmental impact, herunder reduktion af og tilpasning til klimaforandringer, social impact og governance impact.

Der er et enormt behov for finansielle serviceydelser blandt befolkningsgruppen på godt 3-4 mia. under middelklassen i Latinamerika, Afrika og Asien, hvoraf 1,7 mia. ikke har adgang til disse serviceydelser, som vi ofte tager for givet i den vestlige del af verden.

Investeringerne bidrager med:

  • at skabe vækst for bankerne og kunderne og investorerne
  • at styrke den finansielle infrastruktur og etableringen af en velreguleret banksektor
  • at etablere et vigtigt alternativ til det eksisterende sorte marked, som typisk opererer med langt højere renter
  • at skabe et afkast til investorerne, som er med til at tiltrække ny kapital til financial inclusion-sektoren og til gavn for kunderne

Den erfaring og ekspertise, som Maj Invest har opnået gennem sin rådgivning om private equity-investeringer i Danmark, er blevet anvendt internationalt. Således har selve investeringsprocessen vedrørende køb og salg af virksomheder mange lighedspunkter med strategien for de danske virksomheder, hvilket også gør sig gældende for værdiskabelsen i ejerperioden. Ved at supplere disse kompetencer med lokalt kendskab opnås stor konkurrencedygtighed i den enkelte fond, og netop for at understøtte aktiviteterne inden for området har Maj Invest oprettet kontorer i Lima og Mumbai, der ledes af dedikerede medarbejdere.