Maj bank Image empty

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

CVR-nr. 2829 5499

Gammeltorv 18
1457 København K

T: +45 3338 7300
F: +45 3338 7310
kontakt@majinvest.com

Bæredygtighed og voting behaviour

Principal adverse sustainability impacts statement

Denne erklæring gælder for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (LEI: 549300M1VQ0K5Z838B91) og omfatter referenceperioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. Maj Invest yder investeringsrådgivning og porteføljepleje og er omfattet af dele af SFDR som Finansiel Markedsdeltager. Maj Invest udbyder investeringsforeningsprodukter. 

Læs fulde Principal adverse sustainability impacts statement

 

Politik for bæredygtighedsrisici

Politik for ansvarlig investering

Erklæring om negative bæredygtighedsvirkninger

Politik for stemmeafgivelse

 

Beskrivelse af stemmeadfærd

Investor Relations & Markets

Maj Invest Markets har indgået prisstilleraftaler med flere danske børsnoterede selskaber og investeringsforeninger. Nedenstående liste viser, hvem der i dag er indgået aftaler med: 

Prisstilleraftaler: 

Investeringsforeninger

    • Investeringsforeningen Maj Invest

Registrering uden for Danmark

Registrering i Australien

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er registreret som et udenlandsk selskab (ARBN 615 341 574) i henhold til den australske selskabslov (the Corporations Act 2001) og er fritaget for kravet om at skulle have tilladelse til at yde finansielle serviceydelser i henhold til den australske forordning Securities and Investments Commission Instrument 16-0802 som ændret ved ASIC Instrument 20-0933 ifølge stykke 911A(2)(l) af den nævnte selskabslov. Selskabet er under tilsyn af Finanstilsynet og er underlagt dansk lovgivning, som er forskellig fra australsk lovgivning.

 

Registrering i Canada

Maj Invest har opnået registrering som Porteføljeforvalter i henhold til National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations. I henhold til Multilateral Instrument 11-102 Passport System er the Ontario Securities Commission Maj Invests primære tilsynsmyndighed, og Maj Invests registrering som Porteføljeforvalter er også blev godkendt i Alberta, Quebec og Saskatchewan i henhold til National Policy 11-204 - Process for Registration in Multiple Jurisdictions. Maj Invests registreringsnummer (NRD) er 59730.

 

Registrering i USA

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er registreret hos United States Securities and Exchange Commission ("SEC") i relation til selskabets aktiviteter i USA.

Registrering hos SEC som investeringsrådgiver må på ingen måde kunne fortolkes således, at SEC har godkendt eller anbefalet et Maj Invest-selskab i relation til kvalifikationer eller tilbudte serviceydelser, ligesom det heller ikke må kunne fortolkes således, at et Maj Invest-selskab eller selskabets medarbejdere har en bestemt standard i forhold til kompetencer, ekspertise eller uddannelse.