Maj bank Image empty

Juridisk information

Denne hjemmeside er udarbejdet af Maj Invest Holding A/S, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Invest Equity A/S ("Maj Invest") alene til orientering og skal ses som en service og informationskilde til brugeren. Hjemmesidens indhold skal ikke opfattes som et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle produkter.

Hjemmesidens oplysninger, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for brugerens eget skøn over, hvorledes der skal disponeres, og Maj Invest opfordrer brugere af hjemmesiden til at søge investeringsrådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. Brugere gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Maj Invest har omhyggeligt søgt at sikre, at indholdet på denne hjemmeside er korrekt og retvisende, men påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for hjemmesidens nøjagtighed og fuldkommenhed. Maj Invest påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside. 

Hjemmesiden er beskyttet af loven om ophavsret, og hjemmesiden eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse. Alle rettigheder til de viste data tilhører Maj Invest, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse.

Birketræsbilledet er stillet til rådighed af Medford Taylor/NATIONAL GEOGRAPHIC IMAGE COLLETION/Getty Images. Enhver download, genudgivelse, retransmission, reproduktion eller anden anvendelse af birketræsbilledet er strengt forbudt.

Behandling af persondata og cookies

I det følgende beskrives, hvordan Maj Invest anvender de personlige oplysninger og persondata, der eventuelt efterlades, når man besøger www.majinvest.com.

Hvis du sender os en mail eller bestiller brochurer eller lignende via vores hjemmeside, oplyser du typisk navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og evt. andre almindelige oplysninger. Vi bruger disse oplysninger til at behandle og besvare din henvendelse. Vi gemmer ikke oplysningerne i cookies.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet giver du et specifikt samtykke, som kan ses her.

Du kan læse nærmere i vores politik for databehandling (se tabellen ovenfor), der beskriver vores håndtering af persondata og dine rettigheder.

Ønsker du helt at undgå cookies eller at slette cookies, skal de ske i din browser. Læs hvordan du gør på mine minecookies.org.

Du er altid velkommen til at skrive til webmaster@majinvest.com, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til hjemmesiden.

Cookie-deklaration

Denne hjemmeside bruger cookies.