Maj bank Image empty

Investeringsstrategier

Vores primære mål er at sikre vores investeringsstrategier det højest mulige afkast med respekt for den individuelle risikoprofil på tværs af aktier, obligationer og alternative investeringsstrategier. Vores strategier inden for børsnoterede investeringer udbyder både gennem Investeringsforeningen Maj Invest og som diskretionære produkter alt efter den enkelte kundes ønsker og formue.

Benchmark-strategier

Vores benchmark-strategier søger at give adgang til den underliggende aktivklasse, mens de overgår en markedsindeks. Præstationen afhænger af markedsretningen, men vores forvaltere anvender et udvidet værktøjssæt til at minimere tab og reducere afkastets volatilitet. 

Aktier 
 • Danske Aktier
 • Globale Vækstaktier
 • Globale Valueaktier
 • Globale aktier - non-fossil
 • Emerging Markets Valueaktier
Obligationer
 • Danske Obligationer
 • Globale Obligationer
 • Globale High Income Obligationer
 • Globale Grønne Obligationer

Balancerede-strategier

Vores balancerede strategier søger at opnå en optimal balance mellem risiko og afkast ved at investere i en blanding af aktiver, typisk aktier, og obligationer. Denne tilgang søger at reducere volatiliteten og risikoen ved at diversificere porteføljen, samtidig med at den stræber efter at opnå en stabil og langsigtet vækst. Balancerede strategier er designet til at give investorerne et mere stabilt afkast over tid, mens de beskytter mod store udsving i markedet.

 

 • Asset Allocation
 • Pension
 • Big Picture

Tematiske/ETF-strategier

Formålet med en tematisk strategi er at give investorer eksponering mod specifikke temaer, sektorer eller trends, der forventes at opleve betydelig vækst, så som teknologi, bæredygtighed, sundhed, eller andre innovative sektorer. Disse strategier er sammensat som en diversificeret portefølje, der spreder risikoen ved at investere i en kurv af aktier inden for et tema, i stedet for at satse på enkelte virksomheder.

Vi tilbyder både aktivt forvaltede tematiske strategier og indekslignende produkter i serien UCITS ETF.

Tematiske strategier
 • Net Zero 2050
 • Planet & People
UCITS ETF
 • AI & Semiconductor
 • Defence & Cybersecurity

For yderligere information kontakt:

Maj bank Image empty

Chef for Investor Relations & Markets

Peter Busk

Telefon: 33 38 73 11

Email: pbu@majinvest.com