Maj bank Image empty

Interne initiativer

Udvalg til Sociale Formål

Udvalget arbejder med donationer til socialt udsatte grupper i Danmark. Maj Invest-koncernen har gennem en årrække ydet økonomisk støtte til en række projekter, der hjælper socialt udsatte personer og yder støtte til formål af velgørende karakter. I perioden 2016-2023
er der ydet bidrag for 9,2 mio. kr. til flere end 30 forskellige projekter, hvor nogle har modtaget støtte i flere år. I 2023 blev der ydet bidrag til 11 projekter.


Maj lnvest-koncernen har sat som mål at donere 10 mio. kr. over en femårig periode (2023-2027) med fokus på dels gruppen af socialt udsatte og dels natur og klima.

Maj bank Image empty

Klimaudvalget

Det permanente medarbejderudvalg arbejder med muligheder for internt i Maj lnvest at vælge mindre klimabelastende løsninger for blandt andet at mindske CO2-aftrykket. Arbejdet omfatter alle processer i koncernens virke.

Udvalg for diversitet og inklusion

Dette medarbejderudvalg har fokus på at fremme diversitet og inklusion i koncernen. Diversitet er både i Danmark og udlandet en generel udfordring i Asset Management-sektoren, hvor der blandt andet er mangel på kvinder. Den anerkendte organisation SASB, der arbejder med rapportering på ESG-forhold for 77 brancher, har identificeret det som et materielt emne. SASB er en del af IFRS, International Financial Reporting Standards.

Udfordringen, også for Maj Invest, består i, at det kan være svært at ansætte kvinder, da mange ansøgere er mænd. Udvalget arbejder blandt andet med at vække interesse for kapitalforvaltning blandt kvinder på bachelor- og kandidatniveau og synliggøre mulighederne ved at arbejde i den finansielle sektor.