Tryk her for at printe

Struktur

Maj Invest Holding A/S er modervirksomhed i Maj Invest-koncernen. En væsentlig del af koncernens aktiviteter ligger i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Invest Equity A/S. Maj Invest-koncernen består herudover af Maj Bank A/S og en række managementselskaber relateret til koncernens aktiviteter inden for forretningsområdet Private Equity. 

Koncernstrukturen ses nedenfor.

Investeringsforeningen Maj Invest i Danmark og Maj Invest Funds i Luxembourg indgår ikke i koncernen, da investeringsforeningerne er medlemsejet. Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er investeringsrådgiver for Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest Funds.