Tryk her for at printe

Registrering uden for Danmark

Registrering i Australien
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er registreret som et udenlandsk selskab (ARBN 615 341 574) i henhold til den australske selskabslov (the Corporations Act 2001) og er fritaget for kravet om at skulle have tilladelse til at yde finansielle serviceydelser i henhold til den australske forordning Securities and Investments Commission Instrument 16-0802 som ændret ved ASIC Instrument 20-0933 ifølge stykke 911A(2)(l) af den nævnte selskabslov. Selskabet er under tilsyn af Finanstilsynet og er underlagt dansk lovgivning, som er forskellig fra australsk lovgivning.

Registrering i Canada

Maj Invest har opnået registrering som Porteføljeforvalter i henhold til National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations. I henhold til Multilateral Instrument 11-102 Passport System er the Ontario Securities Commission Maj Invests primære tilsynsmyndighed, og Maj Invests registrering som Porteføljeforvalter er også blev godkendt i Alberta, Quebec og Saskatchewan i henhold til National Policy 11-204 - Process for Registration in Multiple Jurisdictions. Maj Invests registreringsnummer (NRD) er 59730.

Registrering i USA
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er registreret hos United States Securities and Exchange Commission ("SEC") i relation til selskabets aktiviteter i USA.

Registrering hos SEC som investeringsrådgiver må på ingen måde kunne fortolkes således, at SEC har godkendt eller anbefalet et Maj Invest-selskab i relation til kvalifikationer eller tilbudte serviceydelser, ligesom det heller ikke må kunne fortolkes således, at et Maj Invest-selskab eller selskabets medarbejdere har en bestemt standard i forhold til kompetencer, ekspertise eller uddannelse.