Tryk her for at printe

Socialt ansvar

Maj Invest har besluttet hvert år at afsætte et beløb til donationer med det formål at støtte etablerede non-profit organisationer eller institutioner, skoler, projekter og virksomheder, der arbejder inden for det sociale område i bred forstand. 

I vores arbejde med investeringer har Maj Invest ligeledes fokus på ansvarlighed og tiltrådte i 2010 PRI, FN's principper for ansvarlige investeringer. Læs mere om ansvarlige investeringer

I 2019 støttede Maj Invest følgende organisationer med i alt 475.000 kr.:

Hellebro Hellebro er et værested for unge hjemløse mellem 18-29 år. Stedet løser en stor social opgave for de unge, der ikke har andre steder at være. På Hellebro kan de unge få et bad, en kop kaffe, en bid mad, vaske tøj, få varmen eller bare slappe af. De voksne frivillige på stedet råder og vejleder de unge om alt fra bolig, job, uddannelse og personlige forhold, og mange er blevet hjulpet i job og fået bolig gennem Hellebro.
MOT Danmark MOT er en organisation, der arbejder med unge i 7., 8. og 9. klasse med det formål at mindske mobning. Det gør MOT ved at styrke de unges selvtillid, optimisme, mod, indlæringsevne og læringslyst. Visionen er at skabe et tryggere opvækstmiljø.
Outsideren Outsideren er et tilbud til psykiatribrugere, hvor de kan udvikle sig i et rummeligt og redaktionelt miljø. De brugere/frivillige, der kommer og arbejder på Outsideren oplever at få det psykisk bedre, føler sig mindre isolerede og samtidig kommer over halvdelen i beskæftigelse. 
Odense Glasværk Glasværket er en socialøkonomisk og almennyttig virksomhed. Formålet er at integrere udsatte borgere i virksomheden. Glasværksproduktionen er en unik mulighed for at sikre udsatte borgere et fællesskab om en virksomhed, hvor de i roligt tempo kan finde den ro og sikkerhed, som er nødvendigt for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Julehjælp - Dansk Folkehjælp Hvert år samler Dansk Folkehjælp ind til Julehjælpen, der fordeles over hele Danmark til familier, der har ansøgt om hjælp for at kunne at skabe en god jul.
Julemærkefonden Julemærkefonden hjælper hvert år 750 børn til et ophold på et julemærkehjem. Her får børnene hjælp til at komme ud af mobning og isolation.   
Danmarks Indsamling Danmarks Indsamling 2019 satte fokus på at styrke verdens piger. Årets 12 konkrete projekter skal hjælpe nogle af verdens millioner af udsatte piger.