Tryk her for at printe

Socialt ansvar

Maj Invest har besluttet hvert år at afsætte et beløb til donationer med det formål at støtte etablerede non-profit organisationer eller institutioner, skoler, projekter og virksomheder, der arbejder inden for det sociale område i bred forstand. 

I vores arbejde med investeringer har Maj Invest ligeledes fokus på ansvarlighed og tiltrådte i 2010 PRI, FN's principper for ansvarlige investeringer. Læs mere om ansvarlige investeringer

I 2018 støttede Maj Invest følgende organisationer:

Projekt Udenfor Projekt Udenfor arbejder aktivt på at forbedre forholdene for den enkelte udsatte hjemløse, de møder på gaden samt på at skabe forståelse for samfundets udstødende faktorer for at mindske dem ved at opsøge, række ud efter og gøre opmærksom på gruppen af hjemløse borgere, der lever et isoleret liv på gaden. Organisationens daglige virke balancerer på to ben: gadeplansarbejde samt vidensindsamling, formidling og debatskabende aktiviteter.
Hellebro Hellebro er et værested for unge hjemløse mellem 18-29 år. Stedet løser en stor social opgave for de unge, der ikke har andre steder at være. På Hellebro kan de unge få et bad, en kop kaffe, en bid mad, vaske tøj, få varmen eller bare slappe af. De voksne frivillige på stedet råder og vejleder de unge om alt fra bolig, job, uddannelse og personlige forhold, og mange er blevet hjulpet i job og fået bolig gennem Hellebro.
MOT Danmark MOT er en organisation, der arbejder med unge i 7., 8. og 9. klasse med det formål at mindske mobning. Det gør MOT ved at styrke de unges selvtillid, optimisme, mod, indlæringsevne og læringslyst. Visionen er at skabe et tryggere opvækstmiljø.
Julehjælp - Dansk Folkehjælp Hvert år samler Dansk Folkehjælp ind til Julehjælpen, der fordeles over hele Danmark til familier, der har ansøgt om hjælp for at kunne at skabe en god jul.
Julemærkefonden Julemærkefonden hjælper hvert år 750 børn til et ophold på et julemærkehjem. Her får børnene hjælp til at komme ud af mobning og isolation.   
Danmarks Indsamling Danmarks Indsamling 2018 satte fokus på at afhjælpe nogle af de fatale konsekvenser, som børn uden hjem lever med – til gavn for både det enkelte barn, familien og samfundet. Gennem 12 konkrete projekter bidrog indsamlingen til at understøtte den langsigtede udvikling i 12 forskellige lande. 
Kræmmerhuset Kræmmerhuset samarbejder med udsatte unge og voksne samt familier om at løse fastlåste eller komplekse udfordringer, hvor alternativet ofte er anbringelser i institutioner og på bosteder. I dagligdagen møder Kræmmerhuset borgeren med udgangspunkt i dennes hjem. Her støtter de borgeren i de udfordringer denne har. Det kan både være praktiske, sociale og sundhedsmæssige udfordringer.
Finn Nørgaard Foreningen Foreningens formål er at støtte, iværksætte og gennemføre projekter, der fremmer medmenneskelig forståelse og dialog med henblik på at imødegå konflikter som den, der kostede Finn Nørgaard livet. Foreningen har et særligt fokus på udsatte børn og unge og mennesker med sociale udfordringer. 
Fit4Cure Fit4Cure arbejder med motion for personer ramt af Parkinsons sygdom. Organisationen arrangerer bl.a. cykelløb og fodboldturneringer.