Tryk her for at printe

Socialt ansvar

Maj Invest har besluttet hvert år at afsætte et beløb til donationer med det formål at støtte etablerede non-profit organisationer eller institutioner, skoler, projekter og virksomheder, der arbejder inden for det sociale område i bred forstand. 

I vores arbejde med investeringer har Maj Invest ligeledes fokus på ansvarlighed og tiltrådte i 2010 PRI, FN's principper for ansvarlige investeringer. Læs mere om ansvarlige investeringer

I 2021 støttede Maj Invest følgende organisationer med i alt 700.000 kr.:

Hellebro Hellebro er et værested for unge hjemløse mellem 18-29 år. Stedet løser en stor social opgave for de unge, der ikke har andre steder at være. På Hellebro kan de unge få et bad, en kop kaffe, en bid mad, vaske tøj, få varmen eller bare slappe af. De voksne frivillige på stedet råder og vejleder de unge om alt fra bolig, job, uddannelse og personlige forhold, og mange er blevet hjulpet i job og fået bolig gennem Hellebro.
Finn Nørgaard Foreningen Finn Nørgaard Foreningen har til formål at uddele midler til projekter og initiativer, der støtter udsatte børn og unge med sociale udfordringer. Foreningen forpligter sig til hvert år på datoen den 14. februar at uddele et støttende beløb til en organisation eller person(er), der har gjort noget særligt i forhold til foreningens formål, som er at støtte projekter, der fremmer medmenneskelig forståelse og dialog med henblik på at imødegå konflikter, som den, der kostede Finn Nørgaard livet.
MOT Danmark MOT er en organisation, der arbejder med unge i 7., 8. og 9. klasse med det formål at mindske mobning. Det gør MOT ved at styrke de unges selvtillid, optimisme, mod, indlæringsevne og læringslyst. Visionen er at skabe et tryggere opvækstmiljø.
Outsideren Outsideren er et tilbud til psykiatribrugere, hvor de kan udvikle sig i et rummeligt og redaktionelt miljø. De brugere/frivillige, der kommer og arbejder på Outsideren oplever at få det psykisk bedre, føler sig mindre isolerede og samtidig kommer over halvdelen i beskæftigelse. 
Håb i psykiatrien Håb i psykiatrien har via en mikrodonationsmodel fundet en vej til at skabe håb og glæde i psykiatrien. En mikrodonationsmodel, hvor patienterne inspireres til at italesætte deres ønsker og drømme samt at etablere et samvær om blot at have noget at tage sig til. Langt de fleste – både åbne og lukkede psykiatriske afsnit – har yderst sparsomt med aktiviteter – og undersøgelser/patient-feedback adresserer netop flere aktiviteter. Håb i psykiatrien er udelukkende baseret på ulønnet og frivillig arbejdskraft.
Legeheltene Legeheltene er en del af Børneulykkesfronten og arbejder for at skabe mere leg og bevægelse for de cirka 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark. Et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser er ofte forbundet med stor inaktivitet og ensomhed. Inaktivitet i længere perioder kan have store sociale konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling. Bevægelse er vigtigt for indlagte børns udvikling – derfor igangsætter legeheltene bevægelseslege og aktiviteter for at få børnene ud af sygesengen og ud af hospitalsstuerne.
Julehjælp - Dansk Folkehjælp Hvert år samler Dansk Folkehjælp ind til Julehjælpen, der fordeles over hele Danmark til familier, der har ansøgt om hjælp for at kunne at skabe en god jul.
Julemærkefonden Julemærkefonden hjælper hvert år 750 børn til et ophold på et julemærkehjem. Her får børnene hjælp til at komme ud af mobning og isolation.   
Danmarksindsamlingen Danmarks Indsamling 2021 skabte håb for coronakrisens børn, for selvom konsekvenserne af pandemien er fatale for alle verdens mest udsatte, er de mindste ofte de største ofre. Danmarks Indsamling 2021 vil arbejde for, at udsatte børn får adgang til rent vand, at de kommer i skole, og at de får beskyttelse og lægehjælp.