Tryk her for at printe

Socialt ansvar

Maj Invest har besluttet hvert år at afsætte et beløb til donationer med det formål at støtte etablerede non-profit organisationer eller institutioner, skoler, projekter og virksomheder, der arbejder inden for det sociale område i bred forstand. 

I vores arbejde med investeringer har Maj Invest ligeledes fokus på ansvarlighed og tiltrådte i 2010 PRI, FN's principper for ansvarlige investeringer. Læs mere om ansvarlige investeringer

I 2017 støttede Maj Invest følgende organisationer:

Hellebro Hellebro er et værested for unge hjemløse mellem 18-29 år. Stedet løser en stor social opgave for de unge, der ikke har andre steder at være. På Hellebro kan de unge få et bad, en kop kaffe, en bid mad, vaske tøj, få varmen eller bare slappe af. De voksne frivillige på stedet råder og vejleder de unge om alt fra bolig, job, uddannelse og personlige forhold, og mange er blevet hjulpet i job og fået bolig gennem Hellebro.
MOT Danmark MOT er en organisation, der arbejder med unge i 7., 8. og 9. klasse med det formål at mindske mobning. Det gør MOT ved at styrke de unges selvtillid, optimisme, mod, indlæringsevne og læringslyst. Visionen er at skabe et tryggere opvækstmiljø.
INSP! INSP! er en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger sig med borgere, der har udfordringer inden for psykiatri og misbrug. Siden 2011 har INSP! drevet sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter, der kan udvikle psykisk sårbare unge fra at være socialt isolerede til socialt inkluderede.
Støtteforeningen Venligboerne Stevns Venner  Støtteforeningen har til formål at støtte ’venligboernes’ integrationsarbejde sammen med gruppen af flygtninge på Stevns. Formålet med støtteforeningen er at hjælpe flygtningene med at falde til i Danmark samt skabe venskaber og fællesskaber på tværs af kulturer og sprog.
Julehjælp - Dansk Folkehjælp Hvert år samler Dansk Folkehjælp ind til Julehjælpen, der fordeles over hele Danmark til familier, der har ansøgt om hjælp for at kunne at skabe en god jul.
Julemærkefonden Julemærkefonden hjælper hvert år 750 børn til et ophold på et julemærkehjem. Her får børnene hjælp til at komme ud af mobning og isolation.   
Glasværket Odense Glasværket er en socialøkonomisk og almennyttig virksomhed. Formålet er at integrere udsatte eller ”skæve” borgere, eller borgere på overførselsindkomst,  i virksomheden. Glasværket tilbyder i samarbejde med Odense Kommune et unikt tilrettelagt forløb, hvor brugerne indgår i et meningsfyldt arbejdsfællesskab for at bringe ledige tættere på arbejdsmarkedet.   
Fritidspuljen, Dansk Flygtningehjælp Fritidspuljen gør det muligt for flygtningebørn at søge økonomisk støtte til kontingentet i en lokal forening eller sportsklub. Mange flygtningebørn står uden for det sociale fællesskab, det giver at være medlem af en fritidsforening, da familiernes begrænsede økonomi betyder, at børnene ikke har samme mulighed for at have en aktiv fritid sammen med deres klassekammerater. Et aktivt fritidsliv giver flygtningebørnene bedre danskkundskaber, nye venner og ligeværd med deres jævnaldrende. Samtidig skaber fritidsaktiviteterne engagerede forældre, som bliver en aktiv del af lokalområdet.
Foreningen Outsideren Outsideren er et tilbud til psykiatribrugere, hvor de kan udvikle sig i et rummeligt redaktionelt miljø. Formålet er, at brugerne selv skal prøve at skabe de rammer, der skal til for at komme i gang igen. Outsideren giver brugerne mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem en meningsfuld, udfordrende og hensynsfuld hverdag på redaktionen. Foreningens erfaring er, at brugerne får det psykisk bedre og føler sig mindre isolerede og ensomme.