Tryk her for at printe

Investeringsforeningen
Maj Invest

Investeringsforeningen Maj Invest

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er porteføljerådgiver og hoveddistributør for Investeringsforeningen Maj Invest og står bag de investeringsmuligheder, som foreningen tilbyder.

Investeringsforeningen er åben for alle. Både private investorer, som ønsker at investere opsparing eller pensionsmidler, og større eller mindre institutionelle investorer. Foreningen tilbyder afdelinger inden for aktier, obligationer og blandede porteføljer. 

Aktieafdelinger
Danske Aktier
Langsigtet strategi med vægt på et godt kendskab til det enkelte selskab og dets ledelse.
Vækstaktier
Investerer i selskaber, der vokser hurtigere end markedet generelt.
Value Aktier og
Value Aktier Akkumulerende

Investerer i undervurderede selskaber. Afdelingen udbydes i både en udloddende og en akkumulerende udgave.
Globale Aktier non fossil
Et tilbud til investorer, der ikke ønsker at investere i udvalgte sektorer.
Emerging Markets Value
Fokus på vækstmulighederne i en række af verdens økonomier på vej frem.
Planet & People
Sundhed i bredeste forstand. Miljø- og klimaområdet, medicinal, medikoteknik, biotek og sundhedsydelser.
Net Zero 2050
Maj Invest Net Zero 2050 investerer i hele værdikæden bag den grønne omstilling mod et CO2-neutralt samfund i 2050
Obligationsafdelinger
Danske Obligationer
Afdelingen investerer i obligationer fra danske udstedere.
Globale Obligationer
Kan investere i obligationer fra hele verden. Kreditobligationer udgør op til 35 pct. af formuen.
Grønne Obligationer
Porteføljen er med til at finansiere grønne projekter, der bidrager til at nå et eller flere af FN’s verdensmål.
High Income Obligationer
Investerer primært i højtforrentede globale stats- og virksomhedsobligationer.
Blandede afdelinger
Pension
Moderat allokering mellem aktier og obligationer.
Kontra Strategier
Har som mål at give et væsentligt positivt afkast i krisetider.
Big Picture
Meget aktiv allokering mellem aktier og obligationer.

Læs mere på hjemmesiden for Investeringsforeningen Maj Invest

Information til distributører
Information særligt målrettet distributører af Investeringsforeningen Maj Invest kan ses her. Login fås ved henvendelse til Peter Busk (33 38 73 11, pbu@majinvest.com) eller Jesper Poulsen (33 38 73 12, jep@majinvest.com).