Tryk her for at printe

Investeringsforeningen Maj Invest

Investeringsforeningen Maj Invest

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er porteføljerådgiver for Investeringsforeningen Maj Invest og står bag de investeringsmuligheder, som foreningen tilbyder.

Investeringsforeningen er åben for alle. Både private investorer, som ønsker at investere opsparing eller pensionsmidler, og større eller mindre institutionelle investorer. Foreningen tilbyder afdelinger inden for aktier, obligationer og blandede porteføljer. 

Aktieafdelinger Obligationsafdelinger Blandede afdelinger
Danske Aktier
Langsigtet strategi med vægt på et godt kendskab til det enkelte selskab og dets ledelse.
Danske Obligationer
Afdelingen investerer i obligationer fra danske udstedere.
Pension
Moderat allokering mellem aktier og obligationer.
Vækstaktier
Investerer i selskaber, der vokser hurtigere end markedet generelt.
Globale Obligationer
Kan investere i obligationer fra hele verden. Kreditobligationer udgør op til 35 pct. af formuen.
Kontra
Har som mål at give et væsentligt positivt afkast i krisetider.
Value Aktier,
Value Aktier Akk.
og Value Aktier SRI+

Investerer i undervurderede selskaber.
High Income Obligationer
Investerer primært i højtforrentede globale stats- og virksomhedsobligationer.
Makro
Meget aktiv allokering mellem aktier og obligationer.
Emerging Markets
Fokus på vækstmulighederne i en række af verdens økonomier på vej frem.
   
Global Sundhed
Sundhed i bredeste forstand. Miljø- og klimaområdet, medicinal, medikoteknik, biotek og sundhedsydelser.
   

Læs mere på hjemmesiden for Investeringsforeningen Maj Invest