Tryk her for at printe

Ansvarlig investering

Maj Invest tiltrådte de FN-støttede principper for ansvarlig investering, PRI, i 2010. Principperne beskriver vores forpligtelse som kapitalforvalter til at inkludere ESG-forhold i vores investeringsproces. Læs også vores Responsible Investment Policy her

Screening og engagement
Maj Invest får løbende foretaget overvågning og screening af de enkelte selskaber i de børsnoterede aktie- og obligationsporteføljer, som Maj Invest forvalter. Det sker for at efterleve de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og corporate governance, også kendt som ESG-forhold (Environmental, Social, Governance). Maj Invest har siden 2005 samarbejdet med konsulentvirksomheden Sustainalytics (tidl. GES). 

Sustainalytics screener løbende godt 20.000 selskaber for eventuelle krænkelser af bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik. Med udgangspunkt i denne screening fører Sustainalytics en observationsliste med mulige hændelser, og i tilfælde af klart dokumenterede brud på normerne advarer Sustainalytics selskaber om dette og indgår i dialog med selskaberne.

Sustainalytics foretager herudover kvartalsvist en eksplicit screening af de børsnoterede selskaber, som Maj Invest har investeret i på vegne af kunder. Såfremt de børsnoterede selskaber, Maj Invest har investeret i, kommer i konflikt med internationale konventioner, er Maj Invest via Sustainalytics med til at påvirke virksomhederne til en ændring af adfærden sammen med andre institutionelle investorer gennem Sustainalytics' Engagement Forum.  

Vedvarende kritik af manglende ansvarlighed ved overtrædelser af internationale konventioner og normer uden tilstrækkelig lydhørhed og adfærdsændring fra virksomhedens ledelse vil normalt føre til salg af posten. 

Hensyntagen til ESG-forhold indgår dermed som en integreret del af det generelle analysearbejde med Maj Invests aktie- og obligationsinvesteringer, sådan som det bl.a. er formuleret i PRI. Som en del af tiltrædelsen til PRI udarbejder Maj Invest hvert år en rapport. Læs 2019 Transparency Report her

Stemmeafgivelse
Læs vores Voting Policy og beskrivelsen af stemmeaktiviteter Description of voting behaviour 2019