Tryk her for at printe

Holdninger i huset

Har man sit virke i den finansielle branche, så har man også en dagligdag midt i et interessant paradoks. For man kan arbejde hårdt for sine kunder og for sagen - men man kan ikke love eller garantere sine kunder ret meget.

Nøjagtige afkast kan ikke loves. Præcise tilvækstrater kan ikke garanteres. 
Eksakte rentesatser kan ikke forudsiges. Sat lidt på spidsen så kan man som finansiel leverandør ikke love sine kunder andet end høj faglighed kombineret med de bedste intentioner. 

Af samme årsag holder vi hos Maj Invest meget af at flage vores filosofiske tilgang til alt, vi gør. For om ikke andet så kan vi love vores kunder, at bestemte grundholdninger hersker og præger hele vores virke. 

Vi har tre ufravigelige punkter.

Vi sælger intet, kunden køber 

Hos Maj Invest er vi meget påpasselige med at skelne mellem sælgeren og rådgiveren. I princippet kan alt i vores hus købes, men intet bliver solgt. Og den lille definitionsforskel danner faktisk skole for hele husets adfærd. Vi ser vores opgave som at være den, der belyser, analyserer og anbefaler. Kridter banen op.

Og indrømmet. Det er en disciplin, der ligger snublende nær sælgerens rolle, for ret beset, hver gang man anbefaler noget, så er man vel også i gang med at sælge noget. Alligevel insisterer vi på at holde den papirtynde forskel i hævd.

Ingen kunder skal føle, at de har disponeret uden at have en klar indsigt i og en fuld forståelse for dispositionen. Oplever vi en tøven fra kundens side, så leder vi ikke efter det sidste overtalende argument. Vi engagerer os kun i fælles beslutninger.

Maj Invest er finansielt samarbejde. Ikke finansielt salg.

En kort horisont eksisterer ikke

Der er ikke noget, der hedder en kort horisont. Hvis den ikke har afstand, længde og et element af det fjerne, så er det noget andet – men det er ikke en horisont. Begrebet kort horisont er simpelthen en retorisk modsigelse – og også en finansiel vej, Maj Invest konsekvent undgår at bevæge sig ned af.

Hos Maj Invest arbejder vi kun med reelle horisonter. Hvilket vil sige, at vi arbejder med længerevarende perspektiver, vækst over tid og fundamentale tendenser - og altså ikke med morgendagens luner og populismens diktater. Det kan lyde kedeligt.

Selv foretrækker vi ordet konservativt. Og som afkastmodel er det faktisk alt andet end kedeligt. Vores påstand er, at i længden er verden relativt forudsigelig. Visse faktorer har en orden, og logikken kan lære os meget - også når det gælder vækst og investeringsmuligheder. Men tiden som element kan ikke elimineres.

Afkast er ikke noget, man skal skynde på.

Forvaltning af andres penge forpligter

Vi vægter viden og beskedenhed højt. Begge dele har sine argumenter. Afkast kommer af at omsætte indsigt til finansielle handlinger. Af samme årsag definerer vi et hus som Maj Invest som først og fremmest værende en vidensbank. Den grundlæggende forudsætning for at lykkes er simpelthen at holde vidensniveauet elitært højt og ved at skabe arbejdsgange, der sikrer, at ny viden både indhentes og deles.

Klogere end andre er ikke målet. Klogere end i går er. Desuden lægger Maj Invest stor vægt på at være opgaven voksen i ordets forstand. Hvilket vil sige, at vi kun beskæftiger erfarne folk med adskillige finansielle mil bag sig – og med den uvurderlige forståelse for, at opgaven kræver lige dele energi og ærefrygt.