Tryk her for at printe

Om Maj Invest

Maj Invest-koncernen blev etableret i maj 2005 og ejes i dag af ledelse og medarbejdere.

Koncernen består bl.a. af selskaberne Maj Invest Holding A/S, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, Maj Invest Equity A/S og Maj Bank A/S samt en række selskaber relateret til dansk og international private equity. Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er investeringsrådgiver for Investeringsforeningen Maj Invest i Danmark og Maj Invest Funds i Luxembourg, der er ejet af medlemmerne. Se mere under Struktur.

Koncernens to hovedforretningsområder er Asset Management og Private Equity. Disse to hovedforretningsområder tilbyder sammen med Maj Bank en række langsigtede investeringsprodukter.

Asset Management yder rådgivning om aktivallokering samt børsnoteret kapitalforvaltning. Kundegruppen består af institutionelle kunder, Investeringsforeningen Maj Invest i Danmark og investeringsforeningen Maj Invest Funds i Luxembourg. 

Inden for forretningsområdet Asset Management yder afdelingen Formueforvaltning rådgivning til formuende kunder, virksomheder og fonde. Afdelingen Investor Relations & Markets varetager relationerne til Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S' kunder og formidler information til distributører i relation til Investeringsforeningen Maj Invest samt udarbejder salgsunderstøttende produkter til pengeinstitutter. Endvidere forestår afdelingen børshandel.

Private Equity yder investeringsrådgivning til private equity-fonde, der investerer i unoterede aktier i Danmark og udlandet. I Danmark rådgives en række fonde, ligesom der ydes diskretionær investeringsrådgivning af porteføljer med unoterede aktier. Den internationale del af forretningsområdet yder investeringsrådgivning af fonde med aktiviteter i Sydøstasien og inden for financial inclusion. 

Maj Bank yder rådgivning til privatkunder om opsparing og investering. Maj Bank yder ikke nyhedsbaseret, men vidensbaseret rådgivning, der tager udgangspunkt i de langsigtede økonomiske sammenhænge samt finansiel og økonomisk viden i bred forstand.

Historie

Koncernen blev stiftet i 2004. Efter at have modtaget tilladelse fra Finanstilsynet blev Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S etableret i maj 2005 af medarbejdere, ledelse og Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvoraf sidstnævnte solgte sin aktiepost i 2011. I 2005 blev også private equity-fonden LD Equity 2 etableret med henblik på investering i danske small- og mid-cap-selskaber, og ved udgangen af året blev Investeringsforeningen Maj Invest opstartet.

I 2006 blev private equity-fonden LD Equity 1 etableret som en fuldt investeret fond med både unoterede og noterede small-cap-investeringer. Samme år blev også afdelingen Markets oprettet. Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S overtog i 2007 aktiviteterne fra Dansk Erhvervsinvestering. Ligeledes blev private equity-fonden LD Equity 3 etableret med fokus på investeringer i små og mellemstore danske virksomheder.

Med nu tre års track record blev Investeringsforeningen Maj Invest ratet for første gang af Morningstar® i 2008. Investeringsforeningen Maj Invest har siden første rating ligget blandt de bedste danske investeringsforeninger.

2009 bød på en ny afdeling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, afdeling Formueforvaltning. Samme år lød også startskuddet til Maj Invests internationale aktiviteter med etablering af private equity-fonden Maj Invest Equity Vietnam I (tidl. LD Invest Vietnam), der investerer i vietnamesiske vækstselskaber. Samme år åbnede Maj Invest også kontor i Vietnam.

Med etableringen af Danish Microfinance Partners i 2010 udbyggede Maj Invest sine internationale aktiviteter yderligere. Fonden investerer i modne mikrofinansieringsinstitutter i Asien, Afrika og Latinamerika. 

I 2011 blev der etableret endnu en dansk private equity-fond, Maj Invest Equity 4, med henblik på investering i danske small- og mid-cap-virksomheder.

I slutningen af 2013 påbegyndte Maj Invest rådgivning af en udenlandsk investeringsforening hjemmehørende i Luxembourg under navnet Maj Invest Funds med Maj Invest Emerging Markets Equities som første fond.  

I starten af 2014 åbnede Maj Invest et repræsentationskontor i London, der formidler salg af koncernens produkter. Maj Invest etablerede ligeledes et kontor i Peru og et selskab i Singapore med repræsentationskontor i Jakarta med henblik på at understøtte koncernens internationale private equity-aktiviteter. Ligeledes lancerede Maj Invest yderligere en Luxembourg-baseret fond, Maj Invest Global Value Equities.

2015 bød på lanceringen af to udenlandske private equity-fonde, Maj Invest Equity Southeast Asia II og Maj Invest Financial Inclusion Fund II, samt etableringen af Maj Bank A/S.

I oktober 2016 blev private equity-fonden Maj Invest Equity 5 etableret med fokus på investering i danske small- og mid-cap-virksomheder.

Med etableringen af et selskab i Indien i 2018 er Maj Invest-koncernen i dag repræsenteret i syv lande.