Tryk her for at printe

2021

3. mar. 2021 Generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 2021

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S til afholdelse torsdag den 18. marts 2021, kl. 10.00.

3. mar. 2021 Generalforsamling i Maj Invest Equity A/S 2021

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Maj Invest Equity A/S til afholdelse torsdag den 18. marts 2021, kl. 10.30.

20. jan. 2021 Generationsskifte i Maj Invest Equity

Per Høholt vil som et led i et glidende generationsskifte i Maj Invest Equity afløse Erik Holm som Managing Partner, når han fratræder med udgangen af oktober 2021.