Tryk her for at printe

Bestyrelse

Tommy Pedersen

Formand, Maj Invest Holding A/S

Læs mere

Indtrådt i 2005.

Tommy Pedersen har siden etableringen af Maj Invest i 2005 været formand for bestyrelsen. Fra 1997 til 2017 var Tommy adm. direktør for Augustinus Fonden og Chr. Augustinus Fabrikker Akts. og før da medlem af direktionen i Bikuben/BG Bank med ansvar for erhvervskunder og udlandsområdet. Han fungerer nu som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i en række danske og internationale virksomheder.

Tommy Pedersens øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.

Nils Bernstein

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Holding A/S

Læs mere

Indtrådt i 2016.

Nils Bernstein er tidligere formand for direktionen i Danmarks Nationalbank. Det var han i perioden 2005 til 2013. Tidligere har Nils været departementschef i hhv. Statsministeriet og Finansministeriet, statsrådssekretær samt departementschef i landbrugsministeriet, senere landbrugs- og fiskeriministeriet.

Niels Bernsteins øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.

Jørgen Tang-Jensen

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Holding A/S

Læs mere

Indtrådt i 2018.

Jørgen Tang-Jensen har tilbragt hele sin karriere hos VELUX-gruppen og har bl.a. erfaring inden for salg, marketing og produkter såvel som produktion og logistik. I 2001 blev Jørgen Tang-Jensen udnævnt til CEO i VELUX-gruppen med ca. 10.000 medarbejdere i 40 lande, og i 2017 fratrådte han sin stilling som topchef for selskabet.

Jørgen Tang Jensens øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.

Maria Helene Hjorth

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Holding A/S

Læs mere

Indtrådt i 2020.

Maria Helene Hjorth er tidligere CEO i VP Securities A/S samt tidligere CEO & Partner i Mercer Danmark A/S & Mercer Pensionsrådgivning A/S. Ligeledes har Maria Helene Hjorth lang erfaring fra Danske Bank og besidder stærke kompetencer inden for blandt andet ledelse, strategi, turnaroundprocesser og innovation.

Maria Helene Hjorths øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.

Britta Korre Stenholt

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Holding A/S

Læs mere

Indtrådt i 2022.

Britta Korre Stenholt er CEO i STARK Danmark A/S og har tidligere haft flere topposter i TDC. Derudover har hun flere tillidsposter i dansk erhvervsliv, bl.a. næstformand i DI og formand for bestyrelsen i DI Handel. Britta Korre Stenholt sidder desuden i bestyrelsen i OptiGroup. Britta Korre Stenholt har omfattende erfaring med ledelse, strategi, forretningsudvikling, b2b salg og turnarounds.

Søren Krag Jacobsen

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt), Maj Invest Holding A/S

Læs mere

Indtrådt i 2018.

Søren Krag Jacobsen har været ansat som chef for Middle Office i Maj Invest siden 2015. Søren har mere end 15 års erfaring fra den finansielle sektor og kom til Maj Invest fra en stilling som afdelingsdirektør i Nykredit. Søren er uddannet økonom fra Københavns Universitet.

Kirsten Slot

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt), Maj Invest Holding A/S

Læs mere

Indtrådt i 2021.

Kirsten Slot har været ansat i Maj Invest-koncernen siden etableringen og har fungeret som it-chef fra 2006. Kirsten har mere end 30 års erfaring med it i den finansielle sektor. Tidligere har Kirsten været ansat i Codan Forsikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Kirsten har stor erfaring inden for it-sikkerhed, -compliance, -governance og -ledelse. Herudover har Kirsten i flere år været ledelsesrepræsentant i arbejdsmiljøudvalget i Maj Invest.

Tommy Pedersen

Formand, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Læs mere

Indtrådt i 2005.

Tommy Pedersen har siden etableringen af Maj Invest i 2005 været formand for bestyrelsen. Fra 1997 til 2017 var Tommy adm. direktør for Augustinus Fonden og Chr. Augustinus Fabrikker Akts. og før da medlem af direktionen i Bikuben/BG Bank med ansvar for erhvervskunder og udlandsområdet. Han fungerer nu som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i en række danske og internationale virksomheder.

Tommy Pedersens øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.

Nils Bernstein

Bestyrelsesmedlem, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Læs mere

Indtrådt i 2016.

Nils Bernstein er tidligere formand for direktionen i Danmarks Nationalbank. Det var han i perioden 2005 til 2013. Tidligere har Nils været departementschef i hhv. Statsministeriet og Finansministeriet, statsrådssekretær samt departementschef i landbrugsministeriet, senere landbrugs- og fiskeriministeriet.

Niels Bernsteins øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.

Jørgen Tang-Jensen

Bestyrelsesmedlem, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Læs mere

Indtrådt i 2018.

Jørgen Tang-Jensen har tilbragt hele sin karriere hos VELUX-gruppen og har bl.a. erfaring inden for salg, marketing og produkter såvel som produktion og logistik. I 2001 blev Jørgen Tang-Jensen udnævnt til CEO i VELUX-gruppen med ca. 10.000 medarbejdere i 40 lande, og i 2017 fratrådte han sin stilling som topchef for selskabet.

Jørgen Tang Jensens øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.

Maria Helene Hjorth

Bestyrelsesmedlem, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Læs mere

Indtrådt i 2020.

Maria Helene Hjorth er tidligere CEO i VP Securities A/S samt tidligere CEO & Partner i Mercer Danmark A/S & Mercer Pensionsrådgivning A/S. Ligeledes har Maria Helene Hjorth lang erfaring fra Danske Bank og besidder stærke kompetencer inden for blandt andet ledelse, strategi, turnaroundprocesser og innovation.

Maria Helene Hjorths øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.

Britta Korre Stenholt

Bestyrelsesmedlem, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Læs mere

Indtrådt i 2022.

Britta Korre Stenholt er CEO i STARK Danmark A/S og har tidligere haft flere topposter i TDC. Derudover har hun flere tillidsposter i dansk erhvervsliv, bl.a. næstformand i DI og formand for bestyrelsen i DI Handel. Britta Korre Stenholt sidder desuden i bestyrelsen i OptiGroup. Britta Korre Stenholt har omfattende erfaring med ledelse, strategi, forretningsudvikling, b2b salg og turnarounds.

Søren Krag Jacobsen

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt), Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Læs mere

Indtrådt i 2021.

Søren Krag Jacobsen har været ansat som chef for Middle Office i Maj Invest siden 2015. Søren har mere end 15 års erfaring fra den finansielle sektor og kom til Maj Invest fra en stilling som afdelingsdirektør i Nykredit. Søren er uddannet økonom fra Københavns Universitet.

Kirsten Slot

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt), Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Læs mere

Indtrådt i 2021.

Kirsten Slot har været ansat i Maj Invest-koncernen siden etableringen og har fungeret som it-chef fra 2006. Kirsten har mere end 30 års erfaring med it i den finansielle sektor. Tidligere har Kirsten været ansat i Codan Forsikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Kirsten har stor erfaring inden for it-sikkerhed, -compliance, -governance og -ledelse. Herudover har Kirsten i flere år været ledelsesrepræsentant i arbejdsmiljøudvalget i Maj Invest.

Tommy Pedersen

Formand, Maj Invest Equity A/S

Læs mere

Indtrådt i 2005.

Tommy Pedersen har siden etableringen af Maj Invest i 2005 været formand for bestyrelsen. Fra 1997 til 2017 var Tommy adm. direktør for Augustinus Fonden og Chr. Augustinus Fabrikker Akts. og før da medlem af direktionen i Bikuben/BG Bank med ansvar for erhvervskunder og udlandsområdet. Han fungerer nu som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i en række danske og internationale virksomheder.

Tommy Pedersens øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.

Nils Bernstein

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Equity A/S

Læs mere

Indtrådt i 2016.

Nils Bernstein er tidligere formand for direktionen i Danmarks Nationalbank. Det var han i perioden 2005 til 2013. Tidligere har Nils været departementschef i hhv. Statsministeriet og Finansministeriet, statsrådssekretær samt departementschef i landbrugsministeriet, senere landbrugs- og fiskeriministeriet.

Niels Bernsteins øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.

Jørgen Tang-Jensen

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Equity A/S

Læs mere

Indtrådt i 2018.

Jørgen Tang-Jensen har tilbragt hele sin karriere hos VELUX-gruppen og har bl.a. erfaring inden for salg, marketing og produkter såvel som produktion og logistik. I 2001 blev Jørgen Tang-Jensen udnævnt til CEO i VELUX-gruppen med ca. 10.000 medarbejdere i 40 lande, og i 2017 fratrådte han sin stilling som topchef for selskabet.

Jørgen Tang Jensens øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.

Maria Helene Hjorth

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Equity A/S

Læs mere

Indtrådt i 2020.

Maria Helene Hjorth er tidligere CEO i VP Securities A/S samt tidligere CEO & Partner i Mercer Danmark A/S & Mercer Pensionsrådgivning A/S. Ligeledes har Maria Helene Hjorth lang erfaring fra Danske Bank og besidder stærke kompetencer inden for blandt andet ledelse, strategi, turnaroundprocesser og innovation.

Maria Helene Hjorths øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.

Henrik Parkhøi

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Equity A/S

Læs mere

Indtrådt i 2021.

Henrik Parkhøi har været direktør i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Invest Holding A/S siden 2007 med ansvar for asset management, investor relations, formueforvaltning, kunder og forretningsudvikling. I perioden 2002-2007 var Henrik ansat i Danske Bank, først som afdelingsdirektør med ansvar for aktieanalysen (2002-2004) og senere som underdirektør med ansvar for Corporate & Institutional Sales og Danske Analyse i Danske Markets (2004-2007). Tidligere var Henrik Vice President hos Morgan Stanley og Bank of America i London. Henrik er uddannet cand.scient.oecon. fra Københavns Universitet.

Henrik Parkhøis øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.

Britta Korre Stenholt

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Equity A/S

Læs mere

Indtrådt i 2022.

Britta Korre Stenholt er CEO i STARK Danmark A/S og har tidligere haft flere topposter i TDC. Derudover har hun flere tillidsposter i dansk erhvervsliv, bl.a. næstformand i DI og formand for bestyrelsen i DI Handel. Britta Korre Stenholt sidder desuden i bestyrelsen i OptiGroup. Britta Korre Stenholt har omfattende erfaring med ledelse, strategi, forretningsudvikling, b2b salg og turnarounds.