Tryk her for at printe

Quick facts

Antal medarbejdere: ca. 100

Hovedkontor: Gammeltorv 18, 1457 København K 

Kontorer: London, Mumbai (Indien) og Lima (Peru)

Forretningsområder: Asset Management og Private Equity.

Sammen med Maj Bank tilbyder disse to forretningsområder en række langsigtede investeringsprodukter.

Asset Management forvalter porteføljer af børsnoterede aktier og obligationer med en samlet volumen på ca. 106 mia. kr. ved udgangen af 2021, herunder Investeringsforeningen Maj Invest.

Private Equity rådgiver en række private equity-fonde med investeringer i danske selskaber og i internationale selskaber. Fondene havde ved udgangen af 2021 et samlet investeringstilsagn på ca. 11 mia. kr.

Maj Bank yder vidensbaseret rådgivning til privatkunder om opsparing og investering, der tager udgangspunkt i de langsigtede økonomiske sammenhænge samt finansiel og økonomisk viden i bred forstand.

Ejerskab: Ledelse og medarbejdere.