Tryk her for at printe

Juridisk information

Maj Invest Holding A/S
T: +45 3338 7300
F: +45 3338 7310
kontakt@majinvest.com
Gammeltorv 18
1457 København K
CVR nr. 2829 5480
Lønpolitik Lønpolitik for Maj Invest Holding A/S
Oplysninger om lønpolitik og ledelseskrav Oplysninger om lønpolitik og aflønning samt efterlevelse af ledelseskrav
Vederlagsrapport Vederlagsrapport 2023
Politik for databehandling Politik for databehandling
Politik for mangfoldighed i bestyrelse Politik for mangfoldighed i bestyrelse m.v.

 

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S
T: +45 3338 7300
F: +45 3338 7310
Gammeltorv 18
1457 København K
CVR-nr. 2829 5499


Politikker for bæredygtighed
Principal adverse sustainability impacts statement

Denne erklæring gælder for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (LEI: 549300M1VQ0K5Z838B91) og omfatter referenceperioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. Maj Invest yder investeringsrådgivning og porteføljepleje og er omfattet af dele af SFDR som Finansiel Markedsdeltager. Maj Invest udbyder investeringsforeningsprodukter. Maj Invest vil i takt med at kravene om bæredygtighedsklassifikation og –rapportering træder i kraft og indarbejdes, i højere grad kunne lade bæredygtighedsfaktorer indgå i investeringsrådgivning og porteføljepleje. Maj Invests investeringsteams udvælger investeringer i sin investeringsrådgivning og sine investeringsbeslutningsprocesser efter en fast proces. Bæredygtighedsfaktorer kan indgå som én af flere faktorer i den samlede vurdering afhængigt af den enkelte investeringsstrategi. Maj Invests investeringsrådgivning/investeringsbeslutningsproces indebærer typisk en normbaseret screening via eksterne konsulenter og eksklusion af investeringer baseret på ESG-faktorer samt engagement processer via ekstern konsulent. Maj Invest sigter på, at der blandt de produkter/services, som Maj Invest udbyder, er produkter/services med en højere bæredygtighedsklassifikation (art. 8 eller 9). De produkter/services, som Maj Invest på nuværende tidspunkt har klassificeret efter SFDR art. 8 eller 9, fremgår af Maj Invests politik for bæredygtighedsrisici. Maj Invest tager hensyn til de væsentligste negative indvirkninger af Maj Invests investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer for de produkter/services, der i bilag 1 til politik for bæredygtighedsrisici er klassificeret efter SFDR art. 8 eller 9. Maj Invest har i bilag 1 til politikken beskrevet de vigtigste negative indvirkninger i forhold til bæredygtighedsfaktorer, samt angivet hvordan Maj Invest identificerer og prioriterer de vigtigste negative indvirkninger i forhold til bæredygtighedsfaktorer. Af Maj Invests politik fremgår tilsvarende en sammenfatning af politik for aktivt ejerskab (Responsible Investment) samt henvisninger til internationale standarder.

Politik for bæredygtighedsrisici Politik for bæredygtighedsrisici
Politik for ansvarlig investering Responsible Investment Policy
Erklæring om negative bæredygtighedsvirkninger Statement on principal adverse impact
Politik for stemmeafgivelse Voting policy
Beskrivelse af stemmeadfærd Description of voting behaviour 2023
  Description of voting behaviour 2022
  Description of voting behaviour 2021
  Description of voting behaviour 2020

 

Generelle politikker  
Retningslinjer Retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger
Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser
Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer
Vejledninger Vejledning for behandling af klager fra kunder eller potentielle kunder over Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S samt behandling af klager fra investorer i Maj Invest Funds i Luxembourg
Ordreudførelsespolitik Ordreudførelsespolitik for Maj Invest
Rapport om ordreudførelse og væsentligste handelssteder 2023
Rapport om ordreudførelse og væsentligste handelssteder 2022
Rapport om ordreudførelse og væsentligste handelssteder 2021
Rapport om ordreudførelse og væsentligste handelssteder 2020
Rapport om ordreudførelse og væsentligste handelssteder 2019
Rapport om ordreudførelse og væsentligste handelssteder 2018
Rapport om ordreudførelse og væsentligste handelssteder 2017
Finansielle instrumenters karakteristika Finansielle instrumenters karakteristika
Lønpolitik Lønpolitik for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S
Oplysninger om lønpolitik og ledelseskrav Oplysninger om lønpolitik og aflønning samt efterlevelse af ledelseskrav
Vederlagsrapport Vederlagsrapport 2023
Interessekonfliktpolitik Interessekonfliktpolitik
Politik for databehandling Politik for databehandling
Politik for ansvarlig investering Responsible Investment Policy
Politik for stemmeafgivelse Voting policy
Politik for mangfoldighed i bestyrelse Politik for mangfoldighed i bestyrelse m.v.
Garantiformuen Garantiformuen
Investor Relations & Markets
Prisstilleraftaler Prisstilleraftaler

 

Maj Invest Equity A/S
T: +45 3338 7300
F: +45 3338 7310
kontakt@majinvest.com
Gammeltorv 18
1457 København K
CVR nr. 2871 6648
Politikker for bæredygtighed
Principal adverse sustainability impacts statement

Denne erklæring gælder for Maj Invest Equity A/S (LEI: 549300QQ2JBUC6CKB403) og omfatter referenceperioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. Maj Invest Equity forvalter alternative investeringsfonde (AIF’er) og er omfattet af dele af SFDR. Maj Invest Equity vil i takt med at kravene om bæredygtighedsklassifikation og –rapportering træder i kraft og indarbejdes, i højere grad kunne lade bæredygtighedsfaktorer indgå i forvaltning og udbud af fonde. Maj Invest Equitys investeringsteams udvælger investeringer efter faste investeringsbeslutningsprocesser. Tilgangen kan variere mellem strategier, men omfatter blandt andet samarbejde med eksterne konsulenter, herunder med fokus på vurdering af ESG-faktorer. Læs mere om dette i Maj Invest Equitys politik for Responsible Investment. Bæredygtighedsfaktorer kan indgå som én af flere faktorer i den samlede vurdering afhængigt af den enkelte investeringsstrategi. Maj Invest Equity sigter på, at der blandt de produkter/services, som Maj Invest Equity udbyder er fonde med en højere bæredygtighedsklassifikation (art. 8 eller 9). De produkter/services, som Maj Invest Equity på nuværende tidspunkt har klassificeret efter SFDR art. 8 eller 9, fremgår af Maj Invest Equitys politik for bæredygtighedsrisici. Maj Invest Equity tager hensyn til de væsentligste negative indvirkninger af Maj Invest Equitys investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer for de produkter/services, der i bilag 1 til politik for bæredygtighedsrisici er klassificeret efter SFDR art. 8 eller 9. Maj Invest Equity har i bilag 1 til politikken beskrevet de vigtigste negative indvirkninger i forhold til bæredygtighedsfaktorer, samt angivet hvordan Maj Invest Equity identificerer og prioriterer de vigtigste negative indvirkninger i forhold til bæredygtighedsfaktorer. Af Maj Invest Equitys politik fremgår tilsvarende en sammenfatning af politik for aktivt ejerskab (Responsible Investment) samt henvisninger til internationale standarder.
Politik for bæredygtighedsrisici Politik for bæredygtighedsrisici
Politik for ansvarlig investering Responsible investment policy
Politik for stemmeafgivelse Stemmepolitik
Beskrivelse af stemmeadfærd Description of voting behaviour 2023
  Description of voting behaviour 2022
  Description of voting behaviour 2021

 

Lønpolitik Lønpolitik for Maj Invest Equity A/S
Vejledninger Vejledning for behandling af klager fra privatkunder over Maj Invest Equity
Interessekonfliktpolitik Interessekonfliktpolitik
Politik for databehandling Politik for databehandling

 

Denne hjemmeside er udarbejdet af Maj Invest Holding A/S, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Invest Equity A/S ("Maj Invest") alene til orientering og skal ses som en service og informationskilde til brugeren. Hjemmesidens indhold skal ikke opfattes som et tilbud eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle produkter.

Hjemmesidens oplysninger, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for brugerens eget skøn over, hvorledes der skal disponeres, og Maj Invest opfordrer brugere af hjemmesiden til at søge investeringsrådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. Brugere gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. Maj Invest har omhyggeligt søgt at sikre, at indholdet på denne hjemmeside er korrekt og retvisende, men påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for hjemmesidens nøjagtighed og fuldkommenhed. Maj Invest påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside. 

Hjemmesiden er beskyttet af loven om ophavsret, og hjemmesiden eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse. Alle rettigheder til de viste data tilhører Maj Invest, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse.

Birketræsbilledet er stillet til rådighed af Medford Taylor/NATIONAL GEOGRAPHIC IMAGE COLLETION/Getty Images. Enhver download, genudgivelse, retransmission, reproduktion eller anden anvendelse af birketræsbilledet er strengt forbudt.

Behandling af persondata og cookies

I det følgende beskrives, hvordan Maj Invest anvender de personlige oplysninger og persondata, der eventuelt efterlades, når man besøger www.majinvest.com.

Hvis du sender os en mail eller bestiller brochurer eller lignende via vores hjemmeside, oplyser du typisk navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og evt. andre almindelige oplysninger. Vi bruger disse oplysninger til at behandle og besvare din henvendelse. Vi gemmer ikke oplysningerne i cookies.

Ved tilmelding til nyhedsbrevet giver du et specifikt samtykke, som kan ses her.

 

Du kan læse nærmere i vores politik for databehandling (se tabellen ovenfor), der beskriver vores håndtering af persondata og dine rettigheder.

Ønsker du helt at undgå cookies eller at slette cookies, skal de ske i din browser. Læs hvordan du gør på mine minecookies.org.

Du er altid velkommen til at skrive til webmaster@majinvest.com, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til hjemmesiden.

Cookie-deklaration