Tryk her for at printe

Maj Invest nyhedsbrev

Her finder du Maj Invest Update med temanumre og den månedlige Big Picture-artikel.

207. udgave - 15. november 2023

De rentestigninger, vi har været vidne til siden midten af 2022, har stor betydning for boligejere og investorer. Renten ser nu ud til at have fundet sit rette niveau, men vil stadig få betydning for den økonomiske vækst og aktiekurserne i de kommende år.


206. udgave - 1. november 2023

Den russiske invasion af Ukraine førte sidste år til store udsving i gaspriserne og satte fokus på Europas massive afhængighed af importeret energi.


205. udgave - 17. oktober 2023

Obligationer er ”genfødt” som investeringskategori. Efter 10 års ørkenvandring kan obligationsinvestorerne nu igen se lys forude. Mange har med rette været bekymrede for rentestigningerne – særligt i den periode, hvor energipriserne drev inflationen i vejret.


204. udgave - 12. september 2023

Danmark med knap 6 mio. mennesker er i dag hjemsted for Europas mest værdifulde virksomhed. Det er en enestående succeshistorie skabt af iværksætterånd, videnskabeligt engagement og en utrættelig indsats fra ledelse og medarbejdere igennem 100 år. 


203. udgave - 15. august 2023

En række nøgletal fortsætter med at bekræfte os i, at global økonomi ikke er på vej mod en recession, som mange ellers har frygtet.


202. udgave - 10. juli 2023

Det seneste kvartal har kun bestyrket vores vurdering af, at global økonomi er i en langt bedre fatning, end mange økonomer og strateger ellers har slået til lyd for i det seneste års tid. En række forhold peger tilmed fortsat i retning af solid global vækst.


201. udgave - 27. juni 2023

Den globale økonomi har det bedre, end mange økonomer troede muligt. Vækstraten i USA er omkring 1,5 pct., og i EU har vi tilsyneladende undgået en større økonomisk recession, som krigen i Ukraine og de stigende energipriser normalt ville have udløst.


200. udgave - 30. maj 2023

Det skal du vide om gældsloft og den amerikanske økonomi.


199. udgave - 9. maj 2023

Den nuværende inflation, der i høj grad skyldes en for lempelig finanspolitik og problemer i forsyningskæderne, er aftagende. Men selv en mere stram finanspolitik vil ikke være tilstrækkelig til at holde inflationen nede.


198. udgave - 2. maj 2023

IMF frygter et finansielt pres på systemet grundet rentestigningerne, den store gæld og den fortsatte risikoadfærd blandt investorerne. Overfor dette står finansminister Janet Yellen og Goldman Sachs, som mener, at det mest sandsynlige scenarie er en blød landing.


197. udgave - 28. marts 2023

Uroen i banksektoren skal ikke negligeres, men der ikke grund til bekymring for en ny bankkrise.


Særudgave - 20. marts 2023

Derfor er vi ikke på vej mod en ny finanskrise.


196. udgave - 28. februar 2023

De finansielle markeder er kommet nogenlunde fra start i år. Vi har set aftagende inflation, og renter som ikke længere stiger, ligesom de fleste aktiemarkeder igen har vist forsigtige stigninger.


195. udgave - 31. januar 2023

Det seneste år kan investeringsmæssigt bedst beskrives som en lang række af kriser. Krig i Ukraine, energimangel, inflation, stigende renter, faldende børskurser, optrapning af USA/Kina-konflikten og ikke mindst fald i europæiske reallønninger.


194. udgave - 20. december 2022

Global økonomi står ved indgangen til det nye år i en meget svær situation. De tre store økonomiske centre i verden er alle under pres.


193. udgave - 15. november 2022

Se eller gense The Big Picture 2022 og læs også om de seneste ugers store begivenheder i global økonomi, der først bød på renteforhøjelser i EU og USA. 


192. udgave - 25. oktober 2022

Udviklingen de seneste uger har finansielt set været dramatisk. Renten er fortsat op, aktiekurserne har været svingende, og Storbritannien er i et finansielt stormvejr, som ikke er set siden finanskrisen. Men der er også lyspunkter. Den store japanske økonomi er i fremgang, Ukraine vinder frem i krigen mod Rusland, og gaspriserne har tilsyneladende toppet.


191. udgave - 30. august 2022

Dette år startede med en behersket optimisme overalt i global økonomi. Covid-krisen var håndteret med succes, og problemet var ikke længere lave økonomiske vækstforventninger, men derimod mangel på arbejdskraft. For høj økonomisk vækst, mangel på produktionskapacitet og betydeligt inflationært pres var temaerne, man fokuserede på.


190. udgave - 2. august 2022

Som aktieinvestor skal man nok indstille sig på, at rækken af dårlige nyheder ikke er slut endnu. Der har, lige siden USA strammede pengepolitikken, og Rusland invaderede Ukraine, været aktieuro. At stramningen i den amerikanske pengepolitik er en realitet blev senest demonstreret sidste onsdag, da Fed igen hævede styringsrenten med 0,75 procentpoint til nu 2,50 pct.


189. udgave - 27. juni 2022

Rigtig mange investorer er bekymrede. Krigen i Ukraine har understreget, at geopolitik betyder noget, og at alvorlige globale kriser kan opstå hurtigt og få voldsomme økonomiske konsekvenser.


188. udgave - 24. maj 2022

Hør administrerende direktør Jeppe Christiansens oplæg 'Den grønne omstilling er vors tids megatrend' og læs mere om trends, der p.t. har negativ indvirkning på finansmarkederne


187. udgave - 26. april 2022

Hør Jeppe Christiansen analysere den grønne omstilling og klimaudfordringerne og læs mere om det nye regime efter mange år med globalisering og politisk koordinering. 


186. udgave - 29. marts 2022

Hvordan kan du investere ansvarligt og grønt? Kom til Klimadage online eller på Østre Gasværk i København. Usikkerhed overalt i de finansielle markeder udfordrer investorer. Det er svært at kvantificere risiko. Mange vigtige parametre er ikke målbare, som Einstein engang formulerede det. Den bedste måde at kommunikere de store globale risici på er ved at bruge trafiklys. Måler man på denne måde, er vi geopolitisk meget tæt på rød zone. Og det har makroøkonomiske konsekvenser.


185. udgave - 1. marts 2022

På trods af Ruslands invasion i Ukraine er det globale konjunkturopsving fortsat intakt med USA som den økonomiske motor. Men det er klart, at den nye geopolitiske krise kan ændre dette billede. Europa er i en massiv energikrise, og det nye jerntæppe, som er på vej ned mellem Rusland og det øvrige Europa, er meget negativt for den europæiske udvikling.


184. udgave - 1. februar 2022

For en del år siden udtalte Mogens Lykketoft, at aktiemarkedet var præget af hysteri. Udsagnet kan ikke understøttes af historiske data - tværtimod. Prisdannelsen på det brede aktiemarked har de sidste mange år på imponerende vis indfanget al information om vores forbrugsvaner, investeringer, Covid-19-reguleringer, økonomisk politik, rentepolitik og menneskelige adfærd. Alle disse forhold skaber sammen med investorerne et børsmarked med millioner af transaktioner og børskurser, der ret præcist afspejler den helt aktuelle situation.


183. udgave - 30. december 2021

Den økonomiske situation er gradvist forbedret, fordi de lave renter kombineret med store offentligt finansierede hjælpepakker har betydet stigende aktiekurser og stigende ejendomspriser. Vi er blevet rigere – i hvert fald på papiret. I Dette nyhedsbrev sætter vi fokus på risici i 2022.


182. udgave - 16. november 2021

Den globale økonomi fortsætter sin fremgang, og det bliver stadig tydeligere, at der er købekraft nok til et langt økonomisk opsving. Den private opsparing og frie likviditet er større end nogensinde. Men det er samtidig klart, at global økonomi står foran meget store udfordringer. 


181. udgave - 12. oktober 2021

Efter en relativt stabil eftersommer med stærke aktiemarkeder er der sket et mindre stemningsskifte på verdens børser. Aktiekurserne har været under pres særligt i Kina. En række forskellige hændelser ligger bag. I Kina har myndighederne grebet ind over for flere store virksomheder med bøder og alvorlige påkrav. Hertil kommer det måske alvorligste, nemlig at den kinesiske ejendomssektor er presset af prisfald på boliger og stramninger i statsbankernes udlån. Det har ført til, at den største ejendomsdeveloper Evergrande er truet af konkurs.


180. udgave - 8. september 2021

Angela Merkel har været tysk kansler i 16 år. Hun er den første kvindelige kansler. Hun er født i Hamborg, men opvokset i Østtyskland. Hun har på imponerende vis bragt Tyskland og EU helskindet gennem både finanskrisen og den sydeuropæiske krise. Hun har også håndteret en eurokrise, en flygtningekrise, en Brexitkrise, en Trump NATO-krise og senest en Covid-19-krise. Hun står for stabilitet og troværdighed. Hendes indsats er historisk og på niveau med Helmut Kohl, som også var kansler i 16 år, og som sikrede en fredelig genforening med Østtyskland.


179. udgave - 10. august 2021

Global økonomi er tilbage i topform. Den amerikanske økonomi buldrede afsted med en vækst på 6,5 pct. i årets andet kvartal. I EU er vaccinerne endeligt rullet effektivt ud og den økonomiske vækst accelereret. EU havde et vækstniveau på 8 pct. i andet kvartal og er på vej mod et årsniveau omkring 4-5 pct. I Asien er et sandt eksporteventyr i gang, og det trækker hele regionen op.


178. udgave - 23. juni 2021

Uden billig energi havde vi ikke haft det samfund, vi kender i dag. Landbruget, industrien, servicesektoren og informationssamfundet inklusive velfærdssamfundet kan ikke leve uden energi, og samfundet ville ikke have udviklet den velfærd, vi kender i dag, uden billig energi. 


177. udgave - 18. maj 2021

Global økonomi har i en længere periode været begunstiget af meget lave renter. Det forklares i hovedsagen af den lave inflation, men også af den stigende opsparing, som har presset realrenten ned.


176. udgave - 13. april 2021

Den amerikanske økonomi er ustoppelig. BNP-væksten kommer i 2021 tæt på 6 pct. p.a., og opsvinget kommer formentlig til at vare flere år.


175. udgave - 9. marts 2021

Stemningen på verdens børser er igen i top. Næsten alle investeringsrådgivere anbefaler aktiekøb frem for de mere traditionelle obligationsplaceringer, fordi de sidstnævnte kun giver en rente omkring 0 pct.


174. udgave - 9. feb. 2021

Coronakrisen har domineret alle politiske og økonomiske overskrifter siden januar måned 2020.


173. udgave - 22. dec. 2020

Året slutter, som det startede. Vi har en næsten festagtig stemning på aktiemarkederne. Og der er faktisk gode grunde til, at vi igen ser pæne aktiekursstigninger.


172. udgave - 8. dec. 2020

Den globale COVID-19-virus har præget global økonomi og vores dagligdag i hele 2020. Men der er faktisk lyspunkter i horisonten, også selvom vi lige nu oplever store stigninger i de danske og europæiske smittetal.


171. udgave - 20. okt. 2020

Global økonomi er kommet sig over coronaepidemien. Vi ved endnu ikke, hvornår vaccinen kommer, og vi ved ikke, hvor længe det tager at indarbejde vaccinering og de adfærdsjusteringer, der passer ind i denne ”nye verden”, men vi ved nu, at den globale økonomi kan fungere også i en verden med corona.


170. udgave - 29. sep. 2020

Blandt virksomheder og investorer har der de seneste år været stor fokus på at håndtere risici. Efter Berlinmurens fald i 1989, dotcom-boblen i 1999 og finanskrisen i 2008 er opmærksomheden blevet skærpet. 


169. udgave - 1. sep. 2020

Sommermånederne har været overraskende stabile. De fleste aktier har enten fastholdt deres høje kursniveauer, eller også er de steget. Samtidig står det nu klart, at det økonomiske tilbageslag, som coronakrisen har skabt, bliver større, end man forventede i foråret.


168. udgave - 23. juni 2020

Investering i valueaktier har været udfordret i flere år, og de har ”underperformet”. Valueaktierne har ganske enkelt ikke kunnet følge med markedets stigninger.


167. udgave - 19. maj 2020

Meget tyder på, at global økonomi har passeret vendepunktet.


166. udgave - 16. april 2020

De globale finansielle markeder er blevet ramt af et coronachok, og global økonomi står fortsat i en meget alvorlig krise.


165. udgave - 17. marts 2020

De globale finansielle markeder er blevet ramt af et coronachok.


164. udgave - 25. februar 2020

Den globale økonomi udvikler sig stabilt, særligt fordi væksten i USA fortsætter. De seneste tal for den amerikanske beskæftigelse viser en fortsat jobskabelse på 200.000 job pr. måned. Den amerikanske økonomi udvikler sig imponerende.


163. udgave - 21. januar 2020

USA er det økonomiske og finansielle anker i verdensøkonomien. Politisk bevæger USA sig mod en stadig mere polariseret tilstand, men tilsyneladende er økonomien så stærk, at det ikke slår igennem i finansmarkederne.


162. udgave - 24. december 2019

Den succesfuld børsnotering af verdens største olieselskab Saudi Aramco - med en markedsværdi som Apple og Amazon lagt sammen - vidner om aktiemarkedets nuværende styrke.


161. udgave - 26. november 2019

Global økonomi er inde i en periode med lavere vækst, men vi får ikke recession i denne omgang.


160. udgave - 12. november 2019

Efter mere end ti års fremgang og med en præsident Trump ved roret, som navigerer efter konfrontationer, kan det være svært at tro på aktiemarkedets muligheder.


159. udgave - 10. oktober 2019

Der er betydelig usikkerhed knyttet til udviklingen i global økonomi. Ikke mindst bekymrer handelskrigen mellem USA og Kina.


158. udgave - 27. august 2019

De seneste uger har vist betydelige kursudsving på Wall Street. Det skyldes en blanding af forvirrende nyheder og tweets om Trumps handelskrig mod Kina, og ikke mindst en række dårlige konjunkturtal, som har skabt frygt for en begyndende recession.


157. udgave - 26. juli 2019

Den globale vækstrate er de seneste måneder svækket yderligere. Det har i særlig grad påvirket de korte renter og obligationsmarkederne.


156. udgave - 2. juli 2019

De seneste måneder har i økonomisk forstand været usædvanlige. Den globale økonomi er i et forløb med klart aftagende vækst.


155. udgave - 7. maj 2019

Global økonomi viste i første kvartal tydelige svaghedstegn. Væksten er aftagende i Europa og Asien


154. udgave - 8. april 2019

Den globale økonomi viser svaghedstegn i disse måneder. Vækstraterne i USA, Europa og Asien er klart aftagende. Blandt økonomer er der forskellige vurderinger af denne udvikling.


153. udgave - 12. marts 2019

Den seneste måned har de globale finansmarkeder bevæget sig i et mønster uden retning. Regnskaberne for 2018 har generelt været gode. De amerikanske selskaber har en toplinjevækst på 10 pct. og en indtjeningsfremgang på 20 pct.


152. udgave - 19. februar 2019

Udviklingen på verdens aktiebørser er bedste indikator for økonomiens tilstand. I de sidste tre måneder af 2018 faldt aktierne med omkring 15 pct. I januar måned vendte det hele rundt, og aktierne steg med 10 pct.


151. udgave - 27. december 2018

Det er med en vis bekymring, vi ser ind i et nyt investeringsår. De spilleregler, der regulerer internationalt samarbejde, og som USA og EU har værnet om lige siden anden verdenskrig, er truet.


150. udgave - 4. december 2018

Den globale vækst har toppet, og der er særligt to spørgsmål, som melder sig: Er der en reel risiko for en recession? Og kan det udløse store aktiekursfald?


149. udgave - 6. november 2018

De globale aktiemarkeder er bremset op. De ”normale” aktiekursstigninger udebliver, og en række af de største og mest succesfulde selskaber har pludselig faldende børskurser.


148. udgave - 9. oktober 2018

Kina har siden 1980 gennemlevet en økonomisk udvikling, som er næsten uden sidestykke i historien.


147. udgave - 11. september 2018

Aktiemarkederne har bevæget sig efter en ny logik, i takt med at præsident Trump har lanceret sine handelspolitiske angreb.


146. udgave - 13. august 2018

Den globale økonomi og de store finansmarkeder følger fortsat det mønster, som har præget de seneste år. Væksten holder sig på et pænt stabilt niveau overalt, og særligt i USA har skattelettelserne sat ekstra fart på økonomien.


145. udgave - 16. juli 2018

Den globale økonomi bevæger sig fortsat i et stabilt vækstforløb. Alle de store økonomier er i vækst, og den økonomiske politik i både USA, EU og Kina understøtter væksten.


144. udgave - 18. juni 2018

Den amerikanske økonomi fortsætter sin solide fremgang, og den storpolitiske situation synes ikke at påvirke finansmarkederne.


143. udgave - 22. maj 2018

Global økonomi er på vej mod en periode med lidt svagere vækst. 


142. udgave - 23. april 2018

Vi har netop passeret 10-årsdagen for et af de største kollaps på Wall Street. Det 85 år gamle og hæderkronede firma Bear Stearns kom i akut likviditetskrise den 14. marts 2008 og blev tvunget til at optage et kriselån hos den amerikanske centralbank.


141. udgave - 27. marts 2018

Den globale økonomi fortsætter sin stabile fremgang. Gennem det seneste halve år har væksten generelt overrasket positivt både i USA, EU, Japan og Kina.


140. udgave - 26. februar 2018

Den globale økonomi fortsætter sin fremgang. Måler man udviklingen på basis af de internationale indikatorer og seneste konjunkturdata, ser fremgangen mere stabil ud, end den har gjort lige siden årene før finanskrisen.


139. udgave - 29. januar 2018

Økonomisk stabilitet og finansiel fremgang er det mest dækkende, hvis man kortfattet skal beskrive udviklingen det seneste år.


138. udgave - 22. december 2017

En helt dugfrisk måling fra den amerikanske investeringsbank Merrill Lynch viser, at investorer anser investering i bitcoins som den mest populære kortsigtede investeringsstrategi.


137. udgave - 4. december 2017

Både den amerikanske økonomi og den europæiske økonomi fortsætter op. Senest har de tyske konjunkturindikatorer sat ny rekord, den franske BNP-vækst er kommet op over 2 pct., og selv den italienske økonomi er i vækst.


136. udgave - 6. november 2017

Se eller gense The Big Picture - De finansielle markeder følger den trend, som materialiserede sig allerede i begyndelsen af året. Stabil vækst, lave renter og masser af likviditet. Dette er opskriften på stigende børskurser, og sådan er det også gået.


135. udgave - 9. oktober 2017

Den globale økonomi fortsætter sin stabile fremgang. De seneste væksttal fra USA viser 3 pct. vækst i seneste kvartal og 2 pct. vækst i første halvår under ét. Det svarer til, hvad vi ser i EU, hvor væksten i seneste kvartal lå omkring 2,5 pct.


134. udgave - 11. september 2017

Den globale økonomi fortsætter sin stabile fremgang. USA var den første store økonomi, som fik gang i væksten efter finanskrisen - og det er nu otte år siden.


133. udgave - 14. august 2017

Sommeren har på mange måder været begivenhedsrig. Macron vandt i juni måned præsidentvalget i Frankrig og fik mandat til at reformere landet. USA’s centralbankchef Yellen udtalte i juli, at vi ikke får flere finanskriser i hendes levetid.


132. udgave -17. juli 2017

Vi nærmer os 10-årsdagen for den episode, der markerede, at en finanskrise var undervejs.


131. udgave - 19. juni 2017

Fortsat økonomisk fremgang
Europæisk økonomi udvikler sig positivt. Den lave rente og den solide pengepolitiske ”backing” til de europæiske banker ser ud til at virke. Den økonomiske vækst er fortsat opadgående, byggeriet har det godt i de fleste europæiske lande, og den private efterspørgsel stiger. Lånelysten er på vej tilbage, og bankerne har både solvens og likviditet til at forøge udlånet. Den fortsat lave rente gør det svært for bankerne at tjene på indlån, og det forstærker deres udlån til både virksomheder og private.


130. udgave - 22. maj 2017

Stigende  finansiel risiko
Det er særligt i perioder, hvor børskurserne er stabilt stigende, at man skal være opmærksom på finansielle risici. Helt aktuelt kan man på trods af den noget usikre geopolitiske situation konstatere en forbløffende stabilitet i aktie- og obligationsmarkederne.


129. udgave - 24. april 2017

Fokus på renteudviklingen
Vi har set det før. Den globale økonomi er på vej frem, og straks taler bankøkonomer om stigende renter. Alligevel sker der ikke noget.


128. udgave - 28. marts 2017

Aktiebobler og boligbobler
Normalt vil et konjunkturopsving gå i stå på grund af økonomisk udmattelse, forstået ved at kapacitetsgrænsen i erhvervslivet nås, at arbejdsløsheden rammer et lavpunkt, at inflationen stiger, og renten sættes op. Men selv efter den økonomiske opgang i USA, der har varet 8 år, er vi ikke helt kommet dertil endnu.


127. udgave - 27. feb. 2017

Global økonomi tæt på toppunktet
Den globale økonomi fortsætter sin vækstfremgang. Det er i særlig grad de gamle økonomier, der udvikler sig bedre end forventet.


126. udgave - 30. januar 2017

Global vækst, men også risiko
Året har fået en rigtigt god start. Den globale økonomi er på vej op, hvad vækst angår. Det tyder på, at vi får både stabil og stigende global vækst.


125. udgave - 19. december 2016

Global økonomi i vækst
Trods en stime af politiske chok er aktiemarkedet steget 10 pct. siden Brexit. Konklusionen er, at økonomien har det meget bedre, end investorerne først troede.


124. udgave - 21. november 2016

Trumps betydning for global økonomi
Den engelske premierminister Harold Wilson sagde i 1964: ”A week is a long time in politics”. Dette citat er ganske dækkende for udviklingen i USA den sidste uge.


123. udgave - 26. oktober 2016

Global vækst, men også stigende finansiel risiko
Takket være stabiliteten i den amerikanske økonomi og den begyndende vækst i Europa er der sandsynlighed for endnu en periode med positive afkast på aktiemarkedet.


122. udgave - 30. september 2016

Er der risiko for et aktiekrak i oktober?
Den globale økonomi fortsætter sin stabile udvikling. Risikoen for en amerikansk recession, et kinesisk finansielt sammenbrud eller et euro/Brexit-sammenbrud har indtil videre været overvurderet. Eller i hvert fald må man sige, at det er risici, som ikke har materialiseret sig.


121. udgave - 29. august 2016

Gode og dårlige økonomiske nyheder
Som så ofte før er der økonomiske indikatorer, som peger i forskellig retning. Konjunkturtallene i Europa er bedre end frygtet, og Brexit har tilsyneladende ikke påvirket hverken USA eller eurozonen. 

Betal afdrag og få 23 pct. i afkast. Risikofrit.
Hvordan får man 23 pct. i afkast risikofrit? Svaret findes i bidragssatserne, som realkreditinstitutterne over de senere år gentagne gange har sat op.


120. udgave - 1. august 2016

Global økonomi viser styrke trods Brexit
Sommerugerne har været præget af finansiel stabilitet, særligt i betragtning af den usikkerhed, som mange iagttagere mente, et Brexit-flertal ville udløse.


119. udgave - 4. juli 2016

Brexit – konsekvenser for global økonomi
Storbritannien stemte sig ud af EU med stemmetallene 52/48. Det var overraskende for mange, ikke mindst fordi bookmakerne dagen før havde odds 1:8 for, at landet fortsatte sit mangeårige EU-medlemskab.


118. udgave - 6. juni 2016

Det bliver en god sommer - økonomisk set
Maj måned blev bevis på, at global økonomi kan sammenlignes med en supertanker. 


117. udgave - 9. maj 2016

Europæisk økonomi på vej tilbage - global økonomi stabil
Den sidste måned har på flere områder markeret et vendepunkt. I eurozonen er vækstraten i første kvartal nu oppe på 2,4 pct. I Kina falder væksten i industriproduktionen ikke længere, og flere af de betydningsfulde råvarer er bl.a. derfor steget i pris.


116. udgave - 13. april 2016

Skal investeringsstrategien justeres?
Årets første måneder blev finansielt set mere urolige, end de fleste havde regnet med. Nogle af de negative finansielle strømninger, der blev synlige i løbet af 2015, fik yderligere næring i begyndelsen af 2016.


115. udgave - 14. marts 2016

Aktiemarkedet er interessant - men som altid risikofyldt
Årets første to måneder har været en hård periode for aktieinvestorer verden over. I denne artikel belyses en række aktuelle risici, som bør indgå i overvejelserne, når man investerer sin opsparing, også selvom man er langsigtet investor.


114. udgave - 15. februar 2016

Urolige aktiemarkeder
Stemningen på de globale finansmarkeder er fortsat negativ. På det årlige topmøde i Davos var der nærmest krisestemning, og i medierne har flere analytikere fokuseret på en lang række af risici, der er opstået som følge af olieprisfaldet og Kinas lavere vækst.


113. udgave - 25. januar 2016

Kinesisk finanskrise - vil det ramme den globale økonomi?
De finansielle markeder har fået en hård start på det nye år.


112. udgave - 21. december 2015

Rentestigning i USA og en omvendt global oliekrise
De sidste 14 dage har været præget af tre vigtige økonomiske begivenheder, som på hver sin måde tegner et billede af den globale økonomis tilstand.


111. udgave - 24. november 2015

Amerikansk rentestigning nødvendig
Global økonomi bevæger sig igen i det kendte mønster. Aktiemarkedet, som faldt 10-15 pct. i begyndelsen af efteråret, er steget igen, og det amerikanske aktieindeks SP 500 er tæt på all-time high, ligesom investorerne i det meste af verden har genvundet troen på, at vi ikke får nogen aktiekrise i denne omgang.


110. udgave - 27. oktober 2015

Global økonomi i fortsat vækst
”Den finansielle uro i de seneste måneder er alene udtryk for, at de sædvanlige markedsmekanismer virker, som de skal.” IMF har netop offentliggjort deres halvårlige vurdering af global økonomi i forbindelse med topmødet, som i år blev afholdt i Perus hovedstad Lima.


109. udgave - 12. oktober 2015

USA og Europa skaber økonomisk stabilitet
Udviklingen i Kina med faldende vækstrate og et aktiemarked i krise skygger over det vigtige faktum, at USA og Europa er i økonomisk fremgang. Det er trods alt de to største globale økonomier.


108. udgave - 31. august 2015

Det, som steg med Kina, vil også falde med Kina
Kinesisk økonomi er i problemer. Finanskrisen har nu ramt Kina med syv års forsinkelse. De sidste måneder har vi været vidne til aktiekursfald, kapitalflugt og devaluering i Kina. Mens USA og Europa i 2008 og 2009 oplevede den værste finansielle krise siden 1930’erne, var Kinas økonomi i denne periode stabil og fremgangsrig.


107. udgave - 20. august 2015

Energiproduktion og energipriser
Præsident Obama har i sommer holdt en tale om de globale klimaudfordringer og USA’s rolle. Budskabet var, at USA skal omlægge sin energipolitik og satse på mere klimavenlige energikilder.


106. udgave - 3. august 2015

Krise i Grækenland og Kina. Hvad betyder det?
Sommermånederne har været præget af tre økonomiske problemstillinger. I Europa har gældskrisen i Grækenland og landets eventuelle statsbankerot været et stort tema. I Asien er den økonomiske dagsorden præget af Kinas forsøg på først at undgå en aktieboble og nu at afværge et aktiesammenbrud. I USA er der stor fokus på den fortsatte økonomiske fremgang og dermed på, hvornår rentestigningerne sætter ind, og hvad de vil betyde


105. udgave - 6. juli 2015

Global fremdrift og græsk krise
Den globale økonomi er i fortsat fremdrift. Væksten er igen på vej op i USA, ligesom de økonomiske nøgletal i Japan er langt bedre end ventet. I Europa ser det også lysere ud. Krisen i Ukraine er stabiliseret, og europæisk økonomi er kommet på fode. Ét sted går det desværre den anden vej.


104. udgave - 9. juni 2015

Kina kontra USA
Global økonomi udvikler sig fornuftigt trods mindre finansielle udsving. Emerging markets-landene oplever fortsat kapitaludstrømning, dollarstigningen er bremset omkring de 7 kroner, og renterne i Europa er begyndt at stige. Samtidig er Kinas BNP-vækst bremset lidt op.

Indien overhaler Kina
Der er i dag ingen tvivl om, at Kina er det økonomiske kraftcenter i Asien. Men efter mere end 25 års uafbrudt vækst har Kina mødt markedsøkonomiens begrænsninger, og i de kommende år vil BNP-væksten gradvist falde. I Indien er det anderledes.


103. udgave - 13. maj 2015

Risiko for finansielle bobler og aktiekriser?
Blandt investorer står frygten for geopolitisk uro og aktiebobler øverst på listen over største risici for de finansielle markeder. Det viser en rundspørge blandt verdens største investorer gengivet af Bank of America Merrill Lynch.


102. udgave - 13. april 2015

Europa i seriøs økonomisk fremgang
De globale aktiemarkeder har de seneste uger været ramt af kortvarig tilbagegang og bekymring. I begyndelsen af året var der fokus på den risiko, som europæisk deflation indebærer, mens der i marts måned har været fokus på, om de globale aktiemarkeder er overvurderede.


101. udgave - 16. marts 2015

Lave renter og stadig intet alternativ til aktier
De økonomiske udsigter er forbedret set med en europæisk investors øjne. For investorerne verden over er der fortsat grund til optimisme, med mindre man lever af renteafkast fra obligationer. Her er festen definitivt slut.


100. udgave - 16. februar 2015

USA er i vækst - Danmark er AAA
USA er økonomisk genrejst efter finanskrisen, der ramte i 2008. Deres økonomiske politik har skabt vækst og indtægtsfremgang. I Europa har centralbanken netop igangsat et kæmpe europæisk QE-program, der skal hjælpe væksten på vej.


99. udgave - 19. januar 2015

Big picture 2015
Olieprisfaldet og Grækenland sætter den finansielle dagsorden her i begyndelsen af 2015. Samlet set er olieprisfaldet et stort plus for global økonomi, men olielandene og olieserviceindustrien rammes meget hårdt.


98. udgave - 22. december 2014

Aktier, obligationer, råvarer og olie
Aktiemarkedet i USA er steget, mens Europa fortsat halter bagefter. Det samme gælder renterne. Olieprisen er faldet drastisk, og det giver en solid vækstimpuls i Europa, men er straks værre for emerging markets. Vi gør status over markederne ved årsskiftet.


97. udgave - 24. november 2014

Global økonomi i to hastigheder
Fed har stoppet sine opkøb af obligationer, imens obligationsopkøbene accelerer i Europa og Japan. Spørgsmålet er om QE-programmerne giver inflation?


96. udgave - 29. oktober 2014

Global økonomi er stabil
De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange.


95. udgave - 29. september 2014

Er aktiemarkedet blevet for dyrt?
I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New York. Selskabet er 16 år gammelt, og det baserer sig næsten udelukkende på forretningsaktiviteter i Kina.


94. udgave - 3. september 2014

Fremgangen i global økonomi fortsætter
I løbet af sommeren er der kommet en række økonomiske nøgletal for USA og Europa, som peger i hver sin retning. I USA har man konstateret, at vækstraten var 3,9 pct. i andet kvartal. Dette er et højt niveau, som har givet anledning til nogen begejstring blandt cheføkonomer.


93. udgave - 7. juli 2014

Pengepolitikken støtter fortsat global økonomisk vækst
Global økonomi har siden finanskrisens start været præget af den mest lempelige pengepolitik siden 1930’erne. Rentesatserne i USA, Europa og Japan er sat i 0 pct. Centralbankerne har opkøbt store mængder obligationer og på den måde presset boligrenterne ned.


92. udgave - 12. juni 2014

Globalt synkront opsving
De seneste uger har vist tegn på spirende optimisme blandt investorerne. Det amerikanske aktiemarked har sat ny rekord, de fleste emerging markets oplever kapitalinflow efter en svær periode, og i Europa er konjunkturen for alvor under forbedring.

Regulering af finanssektoren
Et moderne samfund kan ikke fungere uden et smidigt pengesystem, som sikrer, at regninger kan betales med kontanter, homebank eller kreditkort, og at opsparingen kanaliseres over til virksomheder og iværksættere.


91. udgave – 12. maj 2014

På vej mod bedre balance i global økonomi
Global økonomi har det godt, og særligt USA, og til en vis grad Europa, er på vej tilbage som vigtige økonomiske spillere. Der er grund til at være godt tilfreds.


90. udgave – 14. april 2014

Er aktiemarkedet på vej mod en boble?
Spekulative investeringer og kædebreve skaber store udsving i markedet. Bitcoins har i perioder skabt eufori, men hvor meget udgør de spekulative investeringer af verdens aktier?


89. udgave – 19. marts 2014

Krisen med Rusland påvirker næppe global økonomi
Rusland spiller med musklerne overfor Ukraine. Men landets økonomi berettiger langt fra landet til at agere som stormagt i krisen.


88. udgave – 10. februar 2014

Amerikansk økonomi får et comeback
Den amerikanske økonomi er i fremgang, og USA er igen blevet yderst konkurrencedygtig, mens en række emerging markets-lande lider under den senere tids kapitalflugt.


87. udgave – 13. januar 2014

Global økonomi: endnu et godt år forude
Den globale økonomi voksede med 3 pct. sidste år, og de fleste aktiemarkeder viste stigninger på 10 pct. eller mere. 2013 blev et rigtigt godt aktieår, endda det bedste i 15 år.


86. udgave – 20. december 2013

Er emerging markets stadig en holdbar investeringscase?
De globale aktier er i gennemsnit steget 15 pct. i årets løb målt i danske kroner. Det dækker over, at japanske aktier er steget 25 pct., mens emerging markets-aktier er faldet 5 pct. Nogle vil derfor stille sig det spørgsmål: Er emerging markets stadig en interessant investeringscase?

Optimismen er på vej tilbage
Her ved året udgang kan det være relevant med et tilbageblik på året, der gik, både økonomisk og finansielt.


85. udgave – 19. november 2013

Global økonomi fortsætter frem
De seneste økonomiske nøgletal, som måler temperaturen på global økonomi, peger næsten alle i den rigtige retning. I USA blev der skabt 200.000 job i den seneste måned, og indikatorerne for størsteparten af europæisk industri peger nu opad. 

USA's statsgæld
Et centralt tema i den økonomiske debat de sidste tre måneder har været USA’s statsgæld. I USA har der været en politisk maratondyst mellem de to partier Republikanerne og Demokraterne om, hvordan USA i fremtiden skal finansiere sin statsgæld.


84. udgave – 24. oktober 2013

Global økonomi fortsat i bedring, men!
IMF har i oktober udsendt deres halvårlige vurdering af global økonomi. Den gode nyhed er, at væksten ifølge IMF i 2014 bliver 3,6 pct., hvilket er 0,7 pct. højere end 2013. Europa har passeret bunden, og selv Sydeuropa viser tegn på spirende vækst. Emerging markets-landene har mærket en betydelig kapitaludstrømning, men det ser ud, som om situationen er stabiliseret via pengepolitiske indgreb, særligt i Indonesien, men også i Brasilien og Mexico.


83. udgave – 23. september 2013

Emerging markets i økonomisk omstilling
En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder. Mange investorer har solgt ud i deres beholdninger af værdipapirer i Indien, Tyrkiet, Sydafrika, Brasilien og Indonesien.


82. udgave – 2. juli 2013

USA og Kina skaber kursudsving på finansmarkederne
En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder. Mange investorer har solgt ud i deres beholdninger af værdipapirer i Indien, Tyrkiet, Sydafrika, Brasilien og Indonesien. Presset har været ganske betydeligt og har resulteret i, at den indiske valuta og den brasilianske valuta er faldet ca. 20 pct. i værdi inden for en relativ kort periode.


81. udgave - 4. juni 2013

Er japansk økonomi på vej frem?
Japan har været gennem et aktiecrash, et sammenbrud på ejendomsmarkedet, en 10-årig bankkrise og som resultat af dette lav økonomisk vækst i næsten 25 år. Japanerne har nu selv igangsat en ”likviditetstsunami”.


80. udgave – 27. maj 2013

Finanskrisen er slut
Vi har derimod lavvækst, og vi har behov for nogle strukturelle tilpasninger, hvis vi også skal have økonomien til at fungere om 10 år.


79. udgave – 7. maj 2013

Den europæiske situation
Efter et svagt andet halvår i 2012 er global økonomi atter på vej frem. Vækstraten i 2013 bliver på knap 3 pct. i gennemsnit for hele verden, men det dækker over ganske store forskelle.


78. udgave - 9. april 2014

Global fremgang trods eurokrisen
Nyere undersøgelser viser, at der er overvejende og stigende positiv forventning til global økonomi. Økonomien er på vej frem i USA og store dele af Asien, ligesom det går godt Sydamerika og Afrika.


77. udgave - 4. april 2013

Langsigtede investeringer
I de sidste 25 år er investeringsmulighederne vokset betragteligt. Man kan i dag investere i aktier og obligationer fra hele verden og sammensætte en portefølje helt efter egne individuelle ønsker.


76. udgave - 12. marts 2013

Finanskrisen: Årsag og virkning
De sidste fem år har Europa og USA været præget af en finanskrise, som i realiteten er en nødvendig korrektion. Privatforbruget i Europa og USA er for højt og uholdbart på lang sigt.


75. udgave - 21. februar 2013

Den globale finanssektor
Den globale finanskrise er resultat af et sammenfald af en lang række uheldige forhold. Den udløsende faktor var formentligt den amerikanske bank Lehman Brothers’ sammenbrud i september 2008, men forud for det, var der en lang række forhold i global økonomi, som var kommet ud af balance.


74. udgave - 12. februar 2013

De vigtige finansielle temaer i 2013
Lige siden markedsøkonomiens gennembrud omkring år 1800 har aktiemarkedets udvikling været den bedste temperaturmåler for økonomiens tilstand, da økonomisk uro altid har slået hårdt igennem på aktiemarkedet. Nu viser markederne ro og fremgang.


73. udgave - 15. januar 2013

Global vækst og stigende efterspørgsel på energi
Europa er domineret af en massiv pengepolitisk indsats og et commitment om refinansiering, som blev afgivet af den europæiske centralbanks direktør Mario Draghi i sommeren 2012.


72. udgave – 2. januar 2013

Lyspunkter i en gældsplaget global økonomi
Den globale økonomi er lige nu i en lavvækstfase, og rigtig mange koncentrerer sig om de store gældsproblemer, der fortsat er uløste og særdeles byrdefulde i Sydeuropa.


71. udgave – 27. november 2012

Er de sydeuropæiske problemer blevet løst?
De sidste tre måneder har vist overraskende stærke kursstigninger på værdipapirer i Sydeuropa.


70. udgave – 30. oktober 2012

Logikken holder ikke
Man slås om obligationer, som giver 1-2 pct. i rente, mens man fravælger aktier, der giver 3-4 pct. i udbytte og samtidig har en stor fri likviditet.


69. udgave – 12. oktober 2012

Særudgave af Nyhedsbrevet fra Fondsmæglerselskabet Maj Invest


68. udgave – 2. oktober 2012

Fransk økonomi har retning mod Sydeuropa
Frankrig har stolte traditioner politisk, og der er heller ikke nogen tvivl om, at Frankrig fortsat i samarbejde med Tyskland kommer til at bestemme euroens fremtid. Et problem er imidlertid, at den økonomiske udvikling i Frankrig peger i den forkerte retning.


67. udgave – 5. september 2012

Økonomiske spændinger i USA og EU
Global økonomi er på vej mod et lavere vækstniveau, men der er også lyspunkter særligt i USA, som gradvist kan ændre dette billede.


66. udgave – 7. august 2012

Synkron global lavvækst
I løbet af sommermånederne er der kommet en række dårlige væksttal fra de førende økonomier i verden. I USA var væksten kun 1,5 pct. i andet kvartal, hvilket er noget lavere end det niveau på 2,5 pct., vi har set de foregående 12 måneder.


65. udgave – 21. juni 2012

Eurokrisen er logisk og rationel
Tyskland skal meget snart enten beslutte sig for en fælles eurobankgarantiordning og fælles euroobligationer, eller indse, at euroen må opløses.


64. udgave – 11. juni 2012

Et finansielt jerngitter deler Nord- og Sydeuropa
De sidste uger har givet det finansielle samarbejde i EU yderligere udfordringer. Det er nu helt klart, at statsgældskrisen i Sydeuropa er global økonomis epicenter.


63. udgave – 24. maj 2012

USA er motoren i verdensøkonomien
I en økonomi drives den væsentligste efterspørgsel af privatforbruget, og ingen har et højere privatforbrug end amerikanerne. Derfor er USA motoren i verdensøkonomien længe endnu, skriver Jeppe Christiansen.


62. udgave – 14. maj 2012

Kan euroen overleve?
Den kendte storinvestor George Soros har netop været i København for at indvi et nyt institut på Københavns Universitet, hvor der skal forskes i moderne finansiel teori.


61. udgave – 17. april 2012

Global økonomi i tre hastigheder
De finansielle markeder har været præget af stabilisering i årets tre første måneder. Årsagen til dette er først og fremmest, at den europæiske centralbank ECB har indført nye låneprogrammer, de såkaldte LTRO-programmer.


60. udgave – 2. april 2012

På vej mod global økonomisk balance
Den globale økonomi har de sidste 10 år været præget af to store ubalancer. I USA og Europa har finanssektoren haft en vækst, som i perioder langt har oversteget den underliggende realøkonomi.

Økonomisk politik virker
Siden Lehman Brothers sammenbruddet i september 2008 har alle G20-lande været koncentreret om tilrettelæggelsen af den økonomiske politik.


59. udgave – 20. februar 2012

USA overhaler Europa igen
Det nye år har haft en stærk finansiel start.


58. udgave – 24. januar 2012

Europas aktiemarkeder tæt på bunden
Den amerikanske storinvestor Barton Biggs har for nogle år siden beskrevet nogle af de værste aktiekriser.


57. udgave – 21. december 2011

Aktiemarkederne og renten i 2012
Aktiekurserne på verdens børser bestemmes i al væsentlighed af fremtidsudsigterne.


56. udgave – 6. december 2011

Europas økonomi vakler
Den amerikanske efterspørgsel fortsætter med at overraske positivt. Det er privatforbruget, der vokser.


55. udgave – 7. november 2011

Verdensøkonomien og Grækenland
Grækenland har igen taget alle overskrifter i finansverdenen. Gældsproblemerne fortsætter med uformindsket styrke.


54. udgave – 17. oktober 2011

Finansielt kaos
Markederne har været præget af stemningsskift og ofte også irrationelle eller rettere kortsigtede spekulative bevægelser.


53. udgave – 4. oktober 2011

Faldende vækst og stigende risiko
Det er nu forventningen, at den amerikanske vækstrate, som i 2010 var på 3 pct., bliver halveret i 2011 og 2012.


52. udgave – 5. september 2011

USA er fortsat global økonomis centrum
Vækstraten i Asien og emerging markets er høj, og der bliver argumenteret for, at vi inden for kort tid taber førerpositionen.


51. udgave – 15. august 2011

Panik på finansmarkederne
På finansmarkederne har det været en varm sommer.


50. udgave – 27. juni 2011

Har Europa og USA en fremtid?
Det meste af verden har nu i 20 år været præget af den økonomiske globalisering som har fundet sted i perioden siden murens fald i 1989 og Kinas åbning mod vesten.

Hvor galt står det til med gældsætningen i Sydeuropa?
Med Grækenland i spidsen har en række lande gældsat sig langt ud over, hvad der er forsvarligt.


49. udgave – 7. juni 2011

Global økonomi bliver snart ramt af Sydeuropas gældskrise
De økonomiske problemer i Sydeuropa har været et stort tema, siden Grækenland fik en historisk stor hjælpepakke på 110 mia. euro i maj måned 2010. 


48. udgave – 18. maj 2011

Global vækst men stigende risiko
Den globale valutafond IMF har netop udsendt sin halvårlige rapport om tilstanden i global økonomi.


47. udgave – 2. maj 2011

På vej mod urolige finansmarkeder
Den globale økonomi har været inde i et positivt forløb de sidste 12 måneder.


46. udgave – 29. marts 2011

Japansk økonomi rummer potentiale
Den japanske økonomi set under et har en finansiel stærk position.


45. udgave – 15. marts 2011

USA's økonomi i klar fremgang
De seneste uger har været præget af uro på verdens oliemarkeder forårsaget af den spændte situation i hele Mellemøsten. Olieprisen er steget næsten 20 pct. inden for kort tid, og det har givet en vis uro blandt verdens investorer.


44. udgave – 21. februar 2011

Global vækst og inflationstrusler?
Kineserne har med stor effektivitet brugt finanspolitik og pengepolitik til at sætte fart i den kinesiske vækst i perioden efter finanskrisen. Kina blev kun i mindre grad ramt af finanskrisen.


43. udgave – 11. februar 2011

Fremtidens vækstlande
Lige under BRIK-landene ligger en gruppe af emerging markets-lande, som ofte glemmes, men som i disse år præges af fremgang og dynamik.


42. udgave – 11. januar 2011

2011 bliver et godt aktieår
Meget tyder på, at aktier bliver at foretrække frem for obligationer i 2011.


41. udgave – 20. december 2010

Investeringer og risici
2010 blev investeringsmæssigt et godt år. I modsætning til, hvad mange frygtede, undgik verdensøkonomien et såkaldt ”double dip”, og de fleste lande har faktisk haft en ganske stabil økonomisk udvikling.


40. udgave – 8. november 2010

Europa i lavvækst – Euroen i krise
Den globale økonomi er igen i et fornuftigt vækstforløb. I modsætning til før finanskrisen er der meget stor forskel mellem de forskellige lande.


39. udgave – 8. november 2010

Ny stor pengepolitisk lempelse i USA
Vækstraten i USA har været oppe omkring 4 pct., men er nu faldet tilbage til niveauet 2 pct.


38. udgave – 20. oktober 2010

Hvor længe kan det asiatiske økonomiske eventyr fortsætte?
Efter et lille dyk i vækstraterne henover sommeren er den kinesiske økonomi igen tilbage med vækstrater omkring 8-9 procent.

Kina overhaler Japans BNP
Inden for den sidste måned er der indtruffet to finansielle begivenheder, som det er værd at hæfte sig ved.


37. udgave – 29. september 2010

”The new normal”
Global økonomi bevæger sig i retning af det, den kendte investor Bill Gross kalder ”the new normal”.


36. udgave – 6. september 2010

Hvor langt falder renten?
Der blev i årene 2006-2008 investeret så kraftigt, at der nu er rigelig kapital, rigelig arbejdskraft og rigelig kapacitet. Derfor oplever vi en stadig faldende inflation.


35. udgave – 5. juli 2010

Global konkurrence
Aktiekurser og rentesatser bliver meget ofte brugt som målestok for den aktuelle helbredstilstand i et land. Senest har vi set, at Sydeuropa har været igennem en hård periode med stærkt faldende aktiekurser og tilsvarende stigende renter.


34. udgave – 14. juni 2010

Er verdensøkonomien på vej mod double dip?
De finansielle markeder er igen præget af en betydelig usikkerhed.


33. udgave – 25. maj 2010

Turbulens og fremgang
Den store overskrift for global økonomi er fortsat, at der er udsigt til pæne vækstrater og solid fremgang i 2010. De kriseramte lande i Sydeuropa udgør kun en mindre del af verdens BNP, og den europæiske turbulens skal ses som en regional krise.


32. udgave – 4. maj 2010

Sydeuropa i krise
Den globale økonomi kan bedst analyseres og forstås ved at skelne mellem den langsigtede strukturelle udvikling og den kortsigtede konjunkturbestemte udvikling.


31. udgave – 20. april 2010

Global økonomi er nu for alvor i gang med et opsving
Den amerikanske detailomsætning er nået op på syv pct. i vækstrate i marts. Fremgangen findes inden for alle forbrugsartikler.


30. udgave – 30. marts 2010

Global økonomi på vej frem
Udviklingen i global økonomisk vækst er for tiden overraskende stærk. Meget tyder på, at global økonomi i 2010 vil vokse knap 4 %.


29. udgave – 9. marts 2010

Global økonomi består af 3 kraftcentre
USA er den økonomiske stormagt. Europa og Asien har voksende betydning og hver især nogenlunde samme økonomiske størrelse som amerikansk økonomi.


28. udgave – 25. februar 2010

Globale ubalancer i valutakurserne
Når man i 1945 blev enige om, at et Bretton Woods-samarbejde, så var det, fordi man havde oplevet, den økonomiske og finansielle krise i 30’erne.


27. udgave – 16. februar 2010

USA på vej op – Sydeuropa på vej ned
Inden for de sidste tre uger er det blevet stadig mere klart, at amerikansk økonomi er i en ny vækstfase.


26. udgave – 26. januar 2010

Global økonomi på vej frem
Det nye år er begyndt ganske godt. I mandags udtalte direktøren for IMF, at man vil revidere vækstskønnene for 2010, idet den økonomiske fremgang er noget stærkere end forventet for et par måneder siden.


25. udgave – 5. januar 2010

Finansmarkederne 2010
På det netop afholdte klimatopmøde konstaterede vi, at USA med præsident Obama i spidsen sammen med Kinas præsident Hu Jintao var centrum for alles opmærksomhed. Sådan forholder det sig også på den økonomiske og finansielle scene i 2010.


24. udgave – 15. december 2009

Statsgælden vokser
Efteråret har været kendetegnet ved fortsat stabilisering af global økonomi. Vi er igen på vej mod positive vækstrater i næsten alle væsentlige industrilande.


23. udgave – 24. november 2009

Global økonomi har passeret bunden
Den amerikanske præsident Barack Obama har netop afsluttet en længere rejse til Asien, hvor særligt mødet med den kinesiske præsident var vigtigt. I forbindelse med Obamas rejse har præsidenten udsendt to klare signaler, begge gange gengivet på forsiden af Financial Times.


22. udgave – 9. november 2009

Guldinvesteringer og kinesiske aktier
Solvensen i det globale banksystem er genskabt, fortrinsvis ved brug af statslige indskud og garantier. Det betyder, at finanskrisen er overstået, men bestemt ikke, at de næste år bliver nemme. Der er fortsat risiko for lav økonomisk vækst og dertil hørende stagnation i indtje-ningen og faldende boligpriser.


21. udgave – 19. oktober 2009

De tre store økonomiske udfordringer
I perioden fra anden verdenskrig og helt frem til murens fald i 1989 var global økonomi domineret af to store ”kriser”. Dels den kolde krig, som gav anledning til enorme udgifter i form af militær oprustning, og dels oliekrisen og råvareprisstigningerne, som gav en inflationær udvikling, der var svær at håndtere inden for den økonomiske politiks daværende rammer.


20. udgave – 12. oktober 2009

På vej mod finansiel stabilitet
For et år siden var verdens finansielle markeder truet af kollaps. En af verdens største investorer - Pimco - har Mohamed El-Erian som adm. direktør. Til Business Week har han sagt, at han sidste år ved denne tid bad sin kone om at gå i pengeautomaten og hæve flest mulige kontanter, fordi han var usikker på, om det finansielle system ville bryde totalt sammen.


19. udgave – 14. september 2009

Status på finanskrisen et år efter Lehmans krak
I lørdags var det et-årsdagen for Lehman Brothers krak. For et år siden stod det klart, at en af verdens største investeringsbanker Lehman Brothers i New York ville gå konkurs. Ingen, end ikke den amerikanske centralbank, var villig til at spænde et sikkerhedsnet ud under Lehman Brothers, der via gældsætning var kommet i akut likviditetsmangel.


18. udgave – 1. september 2009

Krisens vindere og tabere
Finanskrisen og den økonomiske krise skifter karakter. Enkelte lande synes godt på vej ud af krisen, ligesom der også er sektorer, der slet ikke har mærket krisen i nævneværdigt omfang.


17. udgave – 25. august 2009

Den omvendte verden
Finanskrisen, som kulminerede i september 2008, har givet anledning til en global økonomisk krise. Hvis man skal vurdere forløbet, et år efter krisen startede, er der en række forhold, som peger i positiv retning, men også skyer i horisonten.


16. udgave – 11. august 2009

Positive finansmarkeder
Stemningen i aktie- og obligationsmarkedet er de sidste to måneder blevet ganske positiv. Som en af de mest kendte økonomer inden for økonomisk historisk forskning Charles Kindleberger skrev, så er vi nu inde i en periode, hvor ”There is nothing so disturbing to one’s well-being and judgement as to see a friend get rich”. Mange investorer er nu begyndt at blive bange for ikke at nå at komme med, når aktiemarkederne igen stiger kraftigt.


15. udgave – 20. juli 2009

Vil de store statslige krisepakker skabe inflation?
Der er ingen grund til at tro, at de mange krisepakker finansieret med statslig gældsætning kommer til at skabe inflation. Til gengæld vil underskuddene kræve stigende skatter i fremtiden og derved skubbe til det store økonomiske problem, der består i, at den demografiske udvikling i Vesteuropa og USA i forvejen skaber meget store offentlige underskud.


14. udgave – 29. juni 2009

Global økonomi på vej ud af krisen?
Vi er midt i en økonomisk krise, hvis rækkevidde det stadig er svært at vurdere. For få dage siden nedjusterede verdensbanken deres globale vækstskøn for 2009 til -3 %. Det betyder, at vi i år får den laveste globale vækst siden anden verdenskrig.


13. udgave - 16. juni 2009

Global opvarmning - et vigtigt investeringsområde
Inden for de seneste 5 år er der skabt enighed blandt fagfolk om, at den globale opvarmning, som vi i disse år kan konstatere, er menneskeskabt. Der er næppe tvivl om, at den CO2-udledning, som vores økonomiske vækst bringer med sig, på sigt er uholdbar, fordi denne drivhusgasart vil forhøje temperaturen på jordkloden med skønsmæssigt 1-6 grader de næste 100 år.


12. udgave – 18. maj 2009

Finansiel stress på retur
De sidste 4 uger i finansverdenen har været præget af offentliggørelsen af en lang række forbedringer i konjunkturtallene. Det gælder i særlig grad USA, men også i et vist omfang Europa og Asien. Vigtigst af alt har været offentliggørelsen af resultatet af de amerikanske myndigheders stresstest af banksystemet.


11. udgave – 27. april 2009

Aktiestigningerne er et bear market rally
Udviklingen de sidste 6 måneder er et godt eksempel på, hvor effektivt markedsmekanismerne virker. Efter en 4-årig periode med global vækst drevet af en ubalanceret gældssætning i især USA, Storbritannien og Sydeuropa har markedsmekanismerne sikret, at dette bliver korrigeret. Udviklingen kunne ikke fortsætte, fordi gældssætningen skabte alt for stor global ubalance mellem Asien og USA.


10. udgave – 17. april 2009

Lyspunkter i en krisetid
G20-mødet i London har vist, at de vigtigste landes regeringsledere søger konstruktivt samarbejde om at løse de økonomiske problemer. Angiveligt på forslag fra USA og Storbritannien har man bevilget yderligere 1.000 mia. USD til IMF. Dette er en nødvendig saltvandsindsprøjtning, der kan give IMF mulighed for at løse problemerne i Østeuropa og andre lande, hvor den finansielle krise har givet statsfinansielle rystelser.


9. udgave - 19. marts 2009

Krisen ændrer karakter
Finanskrisen er for 80 procents-vedkommende overstået, og vi kan se frem til en vis stabilisering i bankmarkedet. Den økonomiske krise i Østeuropa er stor, men det får næppe nogen betydning for den globale økonomi. De finansielle problemer i Rusland er overdrevne, som det jo ofte sker, når krisen er værst. Alle ser problemer overalt, og der er små tegn på, at de finansielle markeder nærmer sig bunden, som typisk er præget af panik og dommedagsprofetier.


8. udgave - 24. februar 2009

Hvordan løser man økonomiske kriser?
Det er meget vigtigt i forståelsen af den nuværende situation, at man skelner mellem finanskrisen og den økonomiske krise. Den finansielle krise startede allerede i slutningen af 2007, men kulminerede først i september 2008 med sammenbrud i Lehman Brothers.


7. udgave - 3. februar 2009

Ingen inflation og fortsat lave renter
Det er snart et halvt år siden, at finanskrisen kulminerede med sammenbruddet i investeringsbanken Lehman Brothers. Siden september måned 2008, hvor dette skete, har finanssektoren været periodevis lammet. I starten af 2009 spores der nu klare tegn på forbedring af den finansielle situation.


6. udgave - 17. december 2008

Europa rammes af japansk krise
Finanskrisen breder sig ind i økonomierne og får meget snart synlige konsekvenser. Hvis man kigger på Europa, er situationen alvorlig og desværre under forværring. Vi kan nu konstatere, at Nordvesteuropa, nærmere bestemt Tyskland og landene omkring, ligner Japan, som landet så ud i 90'erne.


5. udgave - 18. november 2008

Den tålmodige investor vågner op
Finansmarkederne har de sidste 14 dage været præget af det amerikanske valg. Det er ikke uden betydning, hvem der de kommende år lægger linjen for amerikansk økonomi. Man kan håbe, at nogle af præsident Obamas støtter, så som den tidligere centralbankdirektør Paul Volcker og stjerneinvestoren Warren Buffet, får indflydelse på Obamas økonomiske politik.


4. udgave - 4. november 2008

Hvornår holder det op?
De sidste 2 måneder har indeholdt lige så mange finansielle rystelser, som der normalt indtræffer inden for en periode på 10 år eller mere. Vi har været tæt på et globalt finansielt kollaps, og man vil om ikke lang tid tale om tiden før september 2008 og tiden efter september 2008.


3. udgave - 7. oktober 2008

Finanskrisens mange ansigter
Omfanget af den finansielle sektors problemer har overrasket næsten alle. Efter min opfattelse tyder den seneste udvikling på, at finanskrisen i USA har kulmineret. Hvorvidt vi i Europa stadigvæk ”har noget til gode” i de lande, hvor boligmarkederne har været mest oppustede, særligt Spanien og Storbritannien, er svært at vurdere. Der er ikke tvivl om, at myndighederne overalt finder situationen alvorlig og gør, hvad de kan, for at sikre likviditet og afskærme mod systemrisici.


2. udgave - 16. september 2008

Finanskrisen er ikke overstået endnu
Amerikanerne er i fuld gang med den finansielle oprydning. I sidste weekend greb man til nationalisering af de to største kreditforeninger i USA, Fannie Mae og Freddie Mac. I Europa ser vi problemer, som dem vi kender fra det amerikanske boligmarked.


1. udgave - 3. september 2008

Store udfordringer for Europa
Det vil tage Europa længere tid at genvinde pusten efter kreditkrisen end det gør for USA.