Tryk her for at printe

Rekordår for Maj Invest-koncernen

12. mar. 2018

Maj Invest oplevede i 2017 en betydelig tilgang af nye danske og internationale kunder, og årets resultat på 191 mio. kr. blev således det bedste i koncernens historie.

Bruttoindtægterne steg med 4 pct. til 468 mio. kr. Stigningen i bruttoindtægterne inkluderer en stigning på 51 pct. i basisindtægterne (bruttoindtægter fratrukket performanceafhængige indtægter) og et fald på 61 pct. i performanceafhængige indtægter. Koncernens kapitalprocent er på 31,1 pct., hvilket er væsentligt over lovens minimumskrav.

”Vi har i de seneste år haft øget fokus på distribution af vores produkter, og i 2017 har vi set en positiv effekt af dette med en god tilgang af kunder og som følge deraf en betydelig stigning i vores basisindtægter. Og da årets resultat samtidig er det højeste i koncernens historie, har 2017 været et godt år,” forklarer administrerende direktør Jeppe Christiansen og fortsætter:

”Indtjeningen afhænger ikke blot af, hvor mange kunder vi har, men også af den generelle markedsudvikling og vores performance over tid. Derfor vil den svinge fra år til år. På de fronter var 2017 et godt år, men omvendt forventer vi generelt lavere markedsafkast de kommende år.”

Maj Invest Asset Management har igen oplevet god tilgang af kunder. Ved udgangen af 2016 rådgav Maj Invest Asset Management om en formue på 58 mia. kr. I løbet af 2017 er tallet vokset med 12 procent til 65 mia. kr. Heraf udgør formuen i Investeringsforeningen Maj Invest 22 mia. kr.

”I 2017 oplevede vi øget interesse for vores produkter både i Danmark som internationalt. Den internationale interesse har medført, at Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S i 2017 er blevet registreret hos såvel United States Securities and Exchange Commission (”SEC”) som hos myndighederne i Canada med henblik på at servicere kunder i disse to lande,” siger direktør Henrik Parkhøi og fortsætter:

”Vi glæder os også over, at Investeringsforeningen Maj Invest har en god og stabil kreds af distributører, hvilket har medvirket til, at foreningen fortsat vinder markedsandele. Ellers har året været præget af en stor fokus på implementering af EU-direktivet MIFID 2, der blandt andet har betydet en strukturændring for Investeringsforeningen Maj Invest.”

Maj Invest Equity har ligeledes haft et højt aktivitetsniveau. I 2017 har Maj Invest Equity gennemført final closing af Maj Invest Equity 5 K/S med et samlet investeringstilsagn på 2,1 mia. kr. og har allerede rådgivet om fire gennemførte investeringer i fonden. Der er endvidere rådgivet om frasalg af fire porteføljevirksomheder.

”I 2017 er vi kommet godt i gang med investeringerne i Maj Invest Equity 5-fonden, og samtidig glæder vi os over, at Maj Invest Equity 4-fonden har udvist stærk performance i 2017, ikke mindst drevet af et meget succesfuldt salg af designvirksomheden Muuto,” siger direktør Erik Holm.

Maj Invest Equity International har rådgivet fire private equity-fonde om investeringer i og salg af virksomheder. Fondene arbejder indenfor områderne Vietnam, Sydøstasien og mikrofinansiering. Maj Invest Financial Inclusion Fund II K/S, som Maj Invest Equity International rådgiver, har oplevet en stor interesse fra investorerne, og det samlede investeringstilsagn er steget med 62 mio. USD til 137 mio. USD.

”Den store interesse fra investorerne i Maj Invest Financial Inclusion Fund II har været en positiv overraskelse i 2017. Dette er et område, som vi har stor fokus på, og i 2018 forventer vi at etablere kontor i Indien for at understøtte dette forretningsområde yderligere.” siger direktør Erik Holm.

Maj Bank, der fortsat er i en opbygningsfase, har haft en tilfredsstillende udvikling i formuetilgangen samt et resultat på niveau med det forventede.

Årsrapport for Maj Invest Holding 2017 kan ses her.