Tryk her for at printe

Maj Invest Equity 5 investerer i Genan Holding

15. okt. 2021

Maj Invest Equity 5 køber 51 pct. af aktierne i Genan Holding A/S

Maj Invest Equity 5 bliver ny hovedaktionær i miljøvirksomheden Genan, der er verdens største genanvendelsesvirksomhed for dæk. PKA har siden 2014 ejet Genan 100 pct. og fortsætter som minoritetsaktionær efter Maj Invest Equity’s investering.

Genan er en pionérvirksomhed inden for genanvendelsesindustrien og har igennem en lang årrække været en af de ledende, danske virksomheder inden for den grønne omstilling.

Hver dag afmonteres mere end 7 millioner dæk på køretøjer over hele verden, og hovedparten bliver desværre brændt eller deponeret på lossepladser til skade for miljøet. Genan kan i dag årligt håndtere mere end 400.000 tons dæk på verdensplan, og de nedslidte dæk bliver omdannet til brugbare materialer, som kan anvendes til en lang række formål. Ambitionen er, at genanvendelse af dæk generelt skal stige markant i fremtiden. Når udtjente dæk recirkuleres på Genan fabrikker, spares op til 280.000 tons CO2-udslip om året til sammenligning med energiudvinding ved forbrænding.

Vi forventer, at det internationale fokus på bæredygtighed vil skabe et stigende behov for Genans produkter og services de næste mange år, og vi ser frem til en spændende rejse.

Læs fælles pressemeddelelse fra PKA, Genan Holding og Maj Invest her.