Ekstraordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 2024

13. maj 2024

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S til afholdelse

tirsdag den 28. maj 2024, kl. 10.30

Generalforsamlingen afholdes som skrivebordsgeneralforsamling med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af lønpolitik

Ad 1: Godkendelse af lønpolitik

Det foreslås, at den opdaterede lønpolitik godkendes. Lønpolitikken er blevet gennemgået og opdateret med væsentlige ændringer. Ændringerne indebærer bl.a., at der er fastsat kriterier for tildeling af fast løn for alle ansatte og alle væsentlige risikotagere, samt at bankens forretningsstrategi, værdier, mål og langsigtede interesser i højere grad er afspejlet i politikken. Udkast til opdatering af lønpolitikken i en ren version er vedlagt som bilag 1.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse af punkter kræver simpelt flertal.

DAGSORDEN MV.

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemstedsadresse, Gammeltorv 18, 1457 København K, i tidsrummet 9.00-17.00 fra og med den 13. maj 2024 til og med den 28. maj 2024.

København, den 13. maj 2024

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Bestyrelsen