Ekstraordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 2023

26. sep. 2023

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S til afholdelse
onsdag den 11. oktober 2023, kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes som skrivebordsgeneralforsamling.

Du kan se dagsordenen her.