Generalforsamling i Maj Invest Equity A/S 2023

9. mar. 2023

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Maj Invest Equity A/S til afholdelse fredag den 24. marts 2023, kl. 10.30 på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revision
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærerne
a. Godkendelse af lønpolitik
b. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmers honorar
7. Bemyndigelse til dirigent vedrørende registrering
8. Eventuelt

Læs hele indkaldelsen her.