Principal adverse sustainability impacts statement

Denne erklæring gælder for Maj Invest Equity A/S (LEI: 549300QQ2JBUC6CKB403) og omfatter referenceperioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. Maj Invest Equity forvalter alternative investeringsfonde (AIF’er) og er omfattet af dele af SFDR. Maj Invest Equity vil i takt med at kravene om bæredygtighedsklassifikation og –rapportering træder i kraft og indarbejdes, i højere grad kunne lade bæredygtighedsfaktorer indgå i forvaltning og udbud af fonde. Maj Invest Equitys investeringsteams udvælger investeringer efter faste investeringsbeslutningsprocesser. Tilgangen kan variere mellem strategier, men omfatter blandt andet samarbejde med eksterne konsulenter, herunder med fokus på vurdering af ESG-faktorer. Læs mere om dette i Maj Invest Equitys politik for Responsible Investment. Bæredygtighedsfaktorer kan indgå som én af flere faktorer i den samlede vurdering afhængigt af den enkelte investeringsstrategi. Maj Invest Equity sigter på, at der blandt de produkter/services, som Maj Invest Equity udbyder er fonde med en højere bæredygtighedsklassifikation (art. 8 eller 9). De produkter/services, som Maj Invest Equity på nuværende tidspunkt har klassificeret efter SFDR art. 8 eller 9, fremgår af Maj Invest Equitys politik for bæredygtighedsrisici. Maj Invest Equity tager hensyn til de væsentligste negative indvirkninger af Maj Invest Equitys investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer for de produkter/services, der i bilag 1 til politik for bæredygtighedsrisici er klassificeret efter SFDR art. 8 eller 9. Maj Invest Equity har i bilag 1 til politikken beskrevet de vigtigste negative indvirkninger i forhold til bæredygtighedsfaktorer, samt angivet hvordan Maj Invest Equity identificerer og prioriterer de vigtigste negative indvirkninger i forhold til bæredygtighedsfaktorer. Af Maj Invest Equitys politik fremgår tilsvarende en sammenfatning af politik for aktivt ejerskab (Responsible Investment) samt henvisninger til internationale standarder.