Principal adverse sustainability impacts statement

Denne erklæring gælder for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (LEI: 549300M1VQ0K5Z838B91) og omfatter referenceperioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. Maj Invest yder investeringsrådgivning og porteføljepleje og er omfattet af dele af SFDR som Finansiel Markedsdeltager. Maj Invest udbyder investeringsforeningsprodukter. Maj Invest vil i takt med at kravene om bæredygtighedsklassifikation og –rapportering træder i kraft og indarbejdes, i højere grad kunne lade bæredygtighedsfaktorer indgå i investeringsrådgivning og porteføljepleje. Maj Invests investeringsteams udvælger investeringer i sin investeringsrådgivning og sine investeringsbeslutningsprocesser efter en fast proces. Bæredygtighedsfaktorer kan indgå som én af flere faktorer i den samlede vurdering afhængigt af den enkelte investeringsstrategi. Maj Invests investeringsrådgivning/investeringsbeslutningsproces indebærer typisk en normbaseret screening via eksterne konsulenter og eksklusion af investeringer baseret på ESG-faktorer samt engagement processer via ekstern konsulent. Maj Invest sigter på, at der blandt de produkter/services, som Maj Invest udbyder, er produkter/services med en højere bæredygtighedsklassifikation (art. 8 eller 9). De produkter/services, som Maj Invest på nuværende tidspunkt har klassificeret efter SFDR art. 8 eller 9, fremgår af Maj Invests politik for bæredygtighedsrisici. Maj Invest tager hensyn til de væsentligste negative indvirkninger af Maj Invests investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer for de produkter/services, der i bilag 1 til politik for bæredygtighedsrisici er klassificeret efter SFDR art. 8 eller 9. Maj Invest har i bilag 1 til politikken beskrevet de vigtigste negative indvirkninger i forhold til bæredygtighedsfaktorer, samt angivet hvordan Maj Invest identificerer og prioriterer de vigtigste negative indvirkninger i forhold til bæredygtighedsfaktorer. Af Maj Invests politik fremgår tilsvarende en sammenfatning af politik for aktivt ejerskab (Responsible Investment) samt henvisninger til internationale standarder.