Nils Bernstein

Bestyrelsesmedlem

Maj bank Image empty

Indtrådt i 2016.

Nils Bernstein er tidligere formand for direktionen i Danmarks Nationalbank. Det var han i perioden 2005 til 2013. Tidligere har Nils været departementschef i hhv. Statsministeriet og Finansministeriet, statsrådssekretær samt departementschef i landbrugsministeriet, senere landbrugs- og fiskeriministeriet.

Nils Bernsteins øvrige hverv fremgår af årsrapporten for Maj Invest Holding A/S.