Kirsten Slot

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt)

Maj bank Image empty

Indtrådt i 2021.

Kirsten Slot har været ansat i Maj Invest-koncernen siden etableringen og har fungeret som it-chef fra 2006. Kirsten har mere end 30 års erfaring med it i den finansielle sektor. Tidligere har Kirsten været ansat i Codan Forsikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Kirsten har stor erfaring inden for it-sikkerhed, -compliance, -governance og -ledelse. Herudover har Kirsten i flere år været ledelsesrepræsentant i arbejdsmiljøudvalget i Maj Invest.