Gitte Lillelund Bech

Bestyrelsesmedlem

Maj bank Image empty

Indtrådt i 2024.

Gitte Lillelund Bech er tidligere medlem af direktionen i Dansk Erhverv, partner og director i Advice A/S samt medlem af Folketinget for Venstre i perioden 1999-2013, heraf knap to år som forsvarsminister. Før den politiske karriere har Gitte erfaring fra Nykredit A/S, Danske Bank A/S samt COWI A/S. Gittes kernekompetencer er blandt andet kommunikation, public affairs og stakeholder management samt generel ledelse. Gitte er uddannet cand.merc.mat. fra CBS.