Oplev mulighederne i Maj Invest

 • Maj bank Image empty

  Maj Invest Bank

  Maj Invest Bank er vores tilbud til private. Du får en bank, der udelukkende fokuserer på at hjælpe dig med opsparing og investering.

  I banken er viden, overblik og enkelthed nøgleord for vores arbejde.

  Læs mere om formuerådgivning hos Maj Invest Bank
 • Maj bank Image empty

  Invester med Maj Invest

  Der findes ingen sikre afkast i denne verden, men vi gør vores bedste.

  Investering er hverken kunst eller videnskab. Det er hårdt arbejde, der bedst kan sammenlignes med et håndværk. Man bliver bedre med erfaring, og opnår solide resultater ved fokus på viden og analyse.

  Udforsk potentialet ved at investere hos Investeringsforeningen Maj Invest
 • Maj bank Image empty

  Kraka Economics

  Kraka Economics er en samfundsøkonomisk analysevirksomhed, der er ejet af Maj Invest.

  Vores formål er at oplyse samfundsdebatten og kvalificere beslutninger med økonomfaglige analyser.

  Gå på opdagelse hos Kraka Economics

Om Maj Invest

Maj Invests hovedforretningsområder er rådgivning om børsnoterede værdipapirer gennem Maj Invest Asset Management og rådgivning om unoterede investeringer gennem Maj Invest Equity.

Forretningsområderne har aktiviteter i både Danmark og internationalt og henvender sig til institutionelle og professionelle kunder i Danmark og udlandet. Maj Invest Bank rådgiver detailkunder i Danmark om investering.

Maj Invest Asset Management yder rådgivning om sammensætning af værdipapirporteføljer samt forvaltning af børsnoterede aktier og obligationer. Kundegruppen består af institutionelle kunder i Danmark såvel som internationalt. 

Inden for både aktier og obligationer tilbydes både klassiske produkter og produkter med fokus på klimarelaterede investeringer.

Produkterne i Asset Management tilbydes både som diskretionær forvaltning og gennem Investeringsforeningen Maj Invest i Danmark samt den internationale investeringsforening Maj Invest Funds. Hertil rådgives to investeringsfonde i USA.

Inden for forretningsområdet Asset Management yder afdelingen Formueforvaltning rådgivning til formuende kunder, virksomheder og fonde.

Maj Invest Equity er manager og yder investeringsrådgivning inden for både brede og specialiserede fonde. Maj Invest Equity Danmark rådgiver private equity-fonde, der primært investerer i unoterede aktier i Danmark. Ultimo 2023 havde private equity-fondene ti virksomheder i porteføljerne.

Maj Invest Financial Inclusion rådgiver tre fonde om investeringer inden for mikrofinansiering og financial inclusion i Asien, Latinamerika og Afrika. Ultimo 2023 havde fondene tolv virksomheder i porteføljerne.

Maj Invest Minorities rådgiver to private equity-fonde med bredt fokus inden for minoritetsinvesteringer og fonden Maj Invest Energy Transition.

Maj Invest Bank yder rådgivning til privatkunder om opsparing og investering. Maj Invest Bank yder ikke nyhedsbaseret, men vidensbaseret rådgivning, der tager udgangspunkt i de langsigtede økonomiske sammenhænge samt finansiel og økonomisk viden i bred forstand.

Kraka Economics er en samfundsøkonomisk analysevirksomhed med formål om at oplyse samfundsdebatten og kvalificere beslutninger med økonomfaglige analyser.

Milepæle for Maj Invest

2005

Opstart af Fondsmæglerselskabet Maj Invest. Etablering af Investeringsforeningen Maj Invest og første danske private equity-fond. 

2008

Investeringsforeningen Maj Invest kan vise tre års resultater. Rates første gang af Morningstar.

2010

Etablering af første private equityfond inden for mikrofinansiering.

2014

Etablering af repræsentation i London samt Maj Invest South America, Peru.

2015

Etablering af Maj Bank samt etablering af yderligere en private equity fond inden for mikrofinansiering.

2016

Etablering af private equity-fonden Maj Invest Equity 5.

2017

Registrering i USA (SEC) samt hos myndighederne i Canada.

2018

Etablering af selskab i Indien relateret til mikrofinansiering.

2019

Etablering af to fonde i USA. Etablering af tredje private equity-fond inden for mikrofinansiering og financial inclusion.

2020

Lancering af afdeling Grønne Obligationer i Investeringsforeningen Maj Invest.

2021

Etablering af fonden Private Equity Minorities I. Godkendelse som portfolio manager i fire provinser i Canada. 

2022

Lancering af afdeling Net Zero 2050 i Investeringsforeningen Maj Invest.

2023

Etablering af fonden Maj Invest Energy Transition I. 

2024

Køb af Kraka Economics. Etablering af to ETF-fonde inden for AI & Semiconductor og Defence & Cybersecurity.

Maj bank Image empty

Direktion og bestyrelse

Se direktion og bestyrelse for de forskellige selskaber her

Koncernstruktur

Maj Invest Holding A/S er modervirksomhed i Maj Invest-koncernen. En væsentlig del af koncernens aktiviteter ligger i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Invest Equity A/S. Maj Invest-koncernen består herudover af Maj Invest Bank A/S, Kraka Economics A/S og en række managementselskaber relateret til koncernens aktiviteter inden for forretningsområdet Private Equity.


 

Maj Invest Holding A/S


Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Asset management
Rådgivning af professionelle kunder om aktivallokering og børsnoterede aktiver i Danmark og globalt.

Investeringsfonde

 • Investeringsforeningen Maj Invest, Danmark
 • Maj Invest Funds, Luxembourg
 • Maj Invest Global Value Equities Fund LP, USA
 • Maj Invest Collective Investment Trust, USA


Maj Invest Bank A/S

Bank
Rådgivning af danske detail-kunder om investering gennem platformen Maj World.

Kundegrupper

 • Digital rådgivning til kunder med formuer over 100.000 kr.
 • Personlig og individuel rådgivning til kunder med formuer oover 1,5 mio. kr.


Maj Invest Equity A/S

Private Equity
Rådgivning af private equity-fonde om investering i unoterede selskaber i Danmark og globalt.

Forretningsområder

 • Dansk Private Equity
 • Minorities & Ventures
 • Energy Transition
 • Financial Inclusion


Kraka Economics A/S

Konsulentvirksomhed
Samfundsøkonomisk konsulentvirksomhed med formål om at oplyse samfundsdebatten og kvalificere beslutninger med økonomfaglige analyser.