Tryk her for at printe

Værdiskabelse

Det er fondenes mål at forbedre virksomhedernes selskabsledelse og deres operationelle, strategiske og finansielle ledelse. For at kunne sikre mest indflydelse har fonden altid en bestyrelsespost i den enkelte virksomhed.

Fondene skaber værdi til virksomhederne ved at levere vækstkapital og udvikle strategiplaner, der skal professionalisere forretnings- og ledelsesprocesser.

Corporate Social Responsibility

Fondene har stor fokus på CSR og kræver, at alle porteføljevirksomheder overholder fondenes CSR-politik, der inkluderer de ti principper i UN Global Impact. Disse dækker menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Helt specifikt screener fondene alle potentielle investeringer i forhold til CSR og sikrer, at de har en handlingsplan, der forankrer CSR som en del af deres organisation. Efter investeringen indgår fondene aktivt i virksomhedens arbejde med CSR og implementeringen af handlingsplanen. En gang om året bliver virksomhederne vurderet på deres håndtering af CSR.