Tryk her for at printe

Southeast Asia

Vietnam har en stor og ung befolkning, der udgør en meget attraktiv forbrugergruppe. Samtidig oplever landet stigende indkomster og et stigende uddannelsesniveau, som skaber en solid arbejdsstyrke. Det er begyndt at tiltrække investorer til landet igen.

Indonesiens store befolkning, gunstige demografi og stigende indkomster skaber også en særligt attraktiv forbrugergruppe, og det tiltrækker investorer.

Vietnam og Indonesien er karakteriseret ved mange små og mellemstore virksomheder. Størstedelen af virksomhederne er familieejede, og mange oplever, at næste generation ikke ønsker at overtage familievirksomheden. Derfor inviterer nogle nuværende ejere private equity-investorer ombord for på den måde selv at afhænde en del af deres ejerandel.

Mange små og mellemstore virksomheder har dog gennemført et generationsskifte, men ønsker, at private equity-investorer skal bidrage med øget professionalisering af virksomheden, hvilket også kan være tilfældet for virksomheder, som er ejet af unge entreprenører, der ønsker private equity-investorers bidrag til vækst.

Læs om vores investeringsstrategi, eller om hvordan vi skaber værdi i virksomhederne