Tryk her for at printe

Social impact

Det er vigtigt, at investeringerne i de to fonde, Danish Microfinance Partners K/S og Maj Invest Financial Inclusion Fund II K/S, har en positiv social effekt på kunderne i de finansielle institutioner, som fondene er medejer af, og samfundet generelt.

Det er meget vigtigt for fondene, at de selskaber, der investeres i, lever op til internationale standarder for social ansvarlighed og internationale client protection principles, principper der bl.a. skal beskytte låntagere mod for stor gældsætning og garantere fair prissætning.

Forskning har vist, at den kvantitative betydning af positiv social indflydelse på kunderne og samfundet kan være svær at fastslå. Det er dog fondenes overbevisning, at finansiel inklusion af de fattigste i udviklingslandene kan bidrage væsentligt til den økonomiske udvikling. Men finansiel inklusion kan ikke stå alene, og et stabilt politisk og økonomisk makromiljø samt investeringer i infrastruktur, uddannelse og sundhed er også vigtige faktorer, hvis man skal forbedre levevilkårene for den fattigste del af befolkningen.

Finansiel inklusion er derfor ikke en garanti for velstand for alle, der har adgang til ydelsen, ligesom det ikke er tilfældet inden for den almindelige finansielle sektor. Men det skaber en vigtig mulighed for de enkelte personer og bidrager til den finansielle infrastruktur i udviklingslandene og til den langsigtede sociale og økonomiske vækst.

Læs social impact-rapporterne:

Danish Microfinance Partners K/S Maj Invest Financial Inclusion Fund II K/S
ESG Impact Report 2018-2019 ESG Impact Report 2018-2019
Social Impact Report 2017-2018 Social Impact Report 2017-2018
Social Impact Report 2016-2017 Social Impact Report 2016-2017
Social Impact Report 2015 Social Impact Report 2015  
Social Impact Report 2014  
Social Impact Report 2013