Struktur

Maj Invest Holding A/S er modervirksomhed i Maj Invest-koncernen. En væsentlig del af koncernens aktiviteter ligger i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S og Maj Invest Equity A/S. Maj Invest-koncernen består herudover af en række managementselskaber relateret til koncernens aktiviteter inden for forretningsområdet Private Equity. 

Koncernstrukturen ses nedenfor.

Oversigt over strukturen i Maj Invest-koncernen

Investeringsforeningen Maj Invest i Danmark og Maj Invest Funds i Luxembourg indgår ikke i koncernen, da investeringsforeningerne er medlemsejet. Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S er investeringsrådgiver for Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Invest Funds.