Tryk her for at printe

Maj Invest forvalter af samarbejde mellem Haldor Topsøe A/S og pensionskasser

13. dec. 2012

Pressemeddelelse fra Haldor Topsøe A/S

Haldor Topsøe A/S og danske pensionskasser indgår investeringssamarbejde på DKK 1 mia.

Haldor Topsøe A/S, PKA, PensionDanmark, Pædagogernes Pensionskasse samt Maj Invest Equity A/S har indgået et partnerskab vedrørende globale investeringer i energi- og gødningsfabrikker.

Haldor Topsøe A/S har på verdensplan en ledende position som leverandør og rådgiver på markeder inden for olieraffinaderi, kemisk industri og energisektoren. Et af de vigtigste forretningsområder er ammoniak (forstadie til gødning), hvor Topsøes teknologi og katalysatorer indgår i produktionen på mere end halvdelen af verdens ammoniakanlæg.

PKA, PensionDanmark, Pædagogernes Pensionskasse samt Maj Invest Equity A/S har etableret investeringsfonden ”The Energy and Fertilizer Investment Fund”, som muliggør at pensionskasserne samlet set kan investere op til DKK 1 mia. i nye projekter sammen med Haldor Topsøe A/S indenfor de kommende år. Fonden forvaltes af Maj Invest Equity A/S.

"Vores partnerskab med de danske pensionskasser giver parterne mulighed for at indgå fælles investeringer i nye langsigtede forretninger, som indirekte også vil kunne påvirke udviklingslandendes evne til i fremtiden at kunne dække et stigende behov for bl.a. fødevarer,” siger Dr. Haldor Topsøe og Bjerne S. Clausen, CEO Haldor Topsøe A/S.

”Partnerskabet muliggør investeringer med større ejerandel og indflydelse i attraktive projekter. Vi er glade for at kunne samarbejde med de tre pensionskasser omkring disse muligheder,” siger Bjerne S. Clausen og Dr. Haldor Topsøe.

Investeringerne vil hovedsageligt blive foretaget i udviklingslande, hvor der i fremtiden forventes et stærkt stigende behov for gødning. Landbrugets adgang til gødning er afgørende for, at verden kan brødføde sin befolkning, og efterspørgslen efter gødning forventes at stige væsentligt som følge af klimatiske problemer specielt oversvømmelse og tørke, befolkningstilvækst samt øget købekraft.

Kort om Haldor Topsøe A/S
Haldor Topsøe er førende inden for heterogen katalyse og leverer katalysatorer og procesdesign til bl.a. olieraffinaderier, rensning af røg fra kraftværker og til miljørigtige energiprocesser. Årsomsætningen udgjorde i 2011 DKK 4,4 mia. genereret af 2.200 medarbejdere verden over. Læs mere på www.topsoe.com

Kort om PKA
PKA er et fælles administration for fem pensionskasser: Pensionskassen for Sundhedsfaglige, Pensionskassen for Kontorpersonale, Pensionskassen for Lægesekretærer, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger samt Pensionskassen for Sygeplejersker. PKA har 250.000 medlemmer med en samlet opsparing på DKK 200 mia. Læs mere på www.pka.dk

Kort om PensionDanmark
PensionDanmark administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for 629.000 medlemmer beskæftiget i 26.700 private og offentlige virksomheder. Præmieindtægterne udgjorde i 2011 DKK 10,5 mia., og medlemmernes samlede opsparing har rundet DKK 134 mia. Læs mere på www.pension.dk

Kort om Pædagogernes Pensionskasse (PBU)
PBU administrerer pensioner for 114.000 pædagoger. De årlige pensionsindbetalinger er på godt 2 mia. kr., og PBU forvalter en formue på 43 mia. kr. Læs mere på www.pbu.dk

Kort om Maj Invest Equity A/S
Maj Invest Equity A/S rådgiver investeringsselskaber og institutionelle investorer om investeringer i unoterede aktier og er rådgiver for otte fonde med investeringer i mere end 80 virksomheder. Maj Invest Gruppen har samlet DKK 42 mia. under forvaltning. Se nærmere på www.majinvest.com

For mere information
Haldor Topsøe A/S: VP Communications/Marketing Markela Dedopoulos -
tlf.nr. 2275 4800

PKA: Investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen – tlf. nr. 3945 4575

PensionDanmark: Presse- og Kommunikationschef Michael Carlsen –
tlf. nr. 2949 4685

PBU: Kommunikationschef Mikael Ejrnæs – tlf. nr. 3527 2800 eller 2026 4506

Maj Invest Equity A/S: Partner Torben Kjær – tlf. nr. 3338 7363