Tryk her for at printe

Maj Invest Equity sælger Bladt Industries

29. mar. 2012

Kapitalfonden Maj Invest Equity, der udspringer af fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, sælger Aalborg-virksomheden Bladt Industries. Ny ejer er kapitalfonden Nordic Capital.

Bladt Industries specialiserer sig i avancerede stålkonstruktioner til offshore vindindustrien og har primært produktion på havnen i Aalborg med godt 400 beskæftigede. Virksomheden har haft en støt stigende vækst på toplinjen og bundlinjen.

”Virksomheden var igennem en turnaround som resulterede i en rekapitalisering i 2007. Herefter har der været fokus på organisk vækst og støtte til ledelsen i at effektivisere driften og optimere kapacitetsudnyttelsen. Der er herved opnået en meget høj indtjeningsevne,” siger Erik Holm, direktør og adm. partner i Maj Invest Equity.

I 2005 udgjorde omsætningen 240 mio. kr. og nettoresultatet var på 0. I 2011 voksede om-sætningen til 1,7 mia. kr. med et nettoresultat på 125 mio. kr. Bortset fra mindre tilkøb i Tyskland er væksten sket organisk.

Offshore vindmøllemarkedet er stadig præget af stor efterspørgsel efter vedvarende energi for at reducere CO2-udledningen, og inden for fundamenter til industrien har Bladt Industri-es opnået en enestående strategisk position sammen med enkelte konkurrenter.

Inden for transformatorplatforme til vindmølleparkerne har Bladt en markedsledende position, og virksomheden producerer større stålemner til offshore olie- og gasindustrien samt til infrastruktur.

Bladt Industries har været i porteføljen LD Equity I, siden 2006, og virksomheden er solgt til Nordic Capital Fund VII.

For yderligere information kontakt
Erik Holm, direktør, adm. partner
Direkte: 33 38 73 90


Med et samlet kapitaltilsagn på omkring 8,5 mia. kr., mere end 30 porteføljevirksomheder og 20 inve-steringsmedarbejdere er Maj Invest Equity en ledende private equity aktør i Danmark. Maj Invest Equity udspringer af LD, som i sit mangeårige virke indenfor unoterede aktier har skabt grundstenene til Maj Invest Equity's strategi, som er fokuseret på virksomhedernes udvikling og ansvarligt ejerskab.