Tryk her for at printe

Maj Invest Equity har succesfuldt etableret en ny fond – Maj Invest Equity 5

23. nov. 2016

Maj Invest Equity har succesfuldt etableret en ny fond - Maj Invest Equity 5, og vi har oplevet stor interesse fra institutionelle investorer. ”Vi har allerede her ved first closing modtaget tilsagn på 1,6 mia. kroner eller 80 % af målsætningen for fonden. Det er meget tilfredsstillende”, udtaler Erik Holm.

Særligt har fonden skabt interesse fra eksisterende og nye danske institutionelle investorer, herunder PKA, Tryghedsgruppen og Dansk Vækstkapital II. Det er forventningen at gennemføre en second closing i slutningen af året med deltagelse af primært internationale investorer, hvor de første tilkendegivelser er modtaget.

Maj Invest Equity 5 investerer i mindre og mellemstore danske virksomheder i vækst og med udviklingspotentiale. Fokus er på værdiskabelse i virksomheder med en omsætning på mellem 200 mio. kr. og 1.000 mio. kr. Vi har en partnerskabstilgang og etablerer gerne partnerskaber med familieejede selskaber, der har kant i forhold til branchen. Vi investerer typisk i ejerandele på mellem 40-85 %.

Investeringsstrategien for Maj Invest Equity 5 er en direkte forlængelse af investeringsstrate-gien for Maj Invest Equity 4, der indeholder otte attraktive investeringer.
Maj Invest Equity har et relativt stort investeringsteam på 14 personer, der rådgiver fem fon-de med fokus på investeringer i små og mellemstore danske virksomheder og har de senere år skabt betydelige værdistigninger i både de tidligere fonde og den seneste fond Maj Invest Equity 4, der nu er fuldt investeret.

Maj Invest Equity er del af Maj Invest-koncernen, der har to hovedforretningsområder Private Equity og Asset Management. Maj Invest-koncernen blev etableret i maj 2005 og ejes i dag af ledelse og medarbejdere.

Yderligere oplysninger, kontakt:

Erik Holm, managing partner
+ 45 33 38 73 90
eho@majinvest.com