Tryk her for at printe

Et travlt år for Maj Invest

17. mar. 2016

2015 blev et travlt år for Maj Invest-koncernen med flere nye aktiviteter i koncernens forretningsområder samt etableringen af Maj Bank. Maj Invest-koncernen opnåede i 2015 et resultat efter skat på 81,8 mio. kr., hvilket er noget bedre end forventningerne ved indgangen til 2015.

Resultatet efter skat er lavere end resultatet på 100 mio. kr. efter skat i 2014, hvilket skyldes betydelige omkostninger relateret til såvel etableringen af Maj Bank som den internationale vækststrategi, som blev iværksat for 2 år siden.

”2015 har været et år, hvor der ud over vækst i vores eksisterende forretningsområder har været fokus på investering i fremtiden. Vi arbejder med to væsentlige områder, hvor der kan skabes ny forretning til koncernen. Det drejer sig dels om rådgivning af private kunder, hvorfor vi har etableret opsparingsbanken Maj Bank, og dels opbygningen af en international kundebase. Begge dele er svære og ressourcekrævende, så der er tale om langsigtede fokusområder. Vi har dog allerede i 2015 set en positiv udvikling med kundetilgang på disse nye områder”, siger adm. direktør Jeppe Christiansen.

Maj Invest Asset Management oplevede i 2015 en god vækst i antallet af kunder samt yderligere engagementer med eksisterende kunder, hvilket betød, at formuen under forvaltning steg med 13 mia. kr. svarende til en stigning på 44 pct. En del af væksten kommer fra investeringsforeningen Maj Invest, hvor den samlede formue steg med 4,4 mia. kr. til 14,7 mia. kr. Stig­ningen er primært et resultat af et særdeles tilfredsstillende nettosalg af investeringsbeviser på 3,8 mia. kr., hvil­ket forholdsmæssigt er mere end væksten i det samlede investeringsforeningsmarked.

”I året hvor Investeringsforeningen Maj Invest kunne fejre 10 års fødselsdag, fortsatte de positive takter både i form af vækst og resultater. Foreningens samlede Morningstar rating ligger fortsat i top blandt danske investeringsforeninger, og flere af afdelingerne kan måle sig med de bedste i Europa. Afdeling Value Aktier blev hædret med en Morningstar Fund Award, og ved udgangen af året var afdelingen målt på 10 års track record den bedste blandt de 700 globale aktiefonde, som Morningstar analyserer i Europa”, siger Jeppe Christiansen.

Maj Invest Equity rådgav i løbet af året Maj Invest Equity 4 K/S om nyinvesteringer i Svendsen Sport A/S og DK-Foods A/S. Derudover blev der rådgivet om salg af to porteføljevirksomheder.

”Efter Maj Invest Equity 4 K/S’ to investeringer i 2015 er det hensigten at foretage yderligere en investering i løbet af første halvår 2016, hvorefter fonden vil være fuldt investeret. Som en naturlig konsekvens heraf er arbejdet med fundraising til den efterfølgende fond, Maj Invest Equity 5 K/S, i fuld gang”, siger Jeppe Christiansen.

I forretningsområdet Maj Invest Equity International var der travlt med etableringen af to nye private equity-fonde, som begge ligger i naturlig forlængelse af eksisterende fonde. Maj Invest Equity Southeast Asia II K/S, der har fokus på investeringer i unoterede virksomheder i Vietnam og Indonesien, fik ved etableringen et kapitaltilsagn på 90 mio. USD. Maj Invest Financial Inclusion Fund, der har fokus på investering i unoterede virksomheder inden for finansiel infrastruktur og banksektoren i Latinamerika, Asien og Afrika, fik ved etableringen et kapitaltilsagn på 75. mio. USD.

”Etableringen af de to nye internationale private equity-fonde er en vigtig milepæl for vores internationale aktiviteter, som vi siden 2009 har allokeret betydelige ressourcer til. De første to fonde er kommet godt på vej, og med mange gode investeringsmuligheder inden for fokusområderne ser vi frem til at kunne fortsætte arbejdet”, siger Jeppe Christiansen.

Ved udgangen af 2015 indgik Maj Invest Holding A/S betingede købsaftaler om nettotilbagekøb af aktier svarende til ca. 35 pct. af selskabets kapital. Finanstilsynet har efterfølgende givet formel tilladelse til dette nettotilbagekøb, hvorefter Maj Invest Holding A/S primært er ejet af ledelse og medarbejdere.

For yderligere information kontakt:
Direktør Henrik Parkhøi
3338 7272

Hoved- og nøgletal for koncernen