Tryk her for at printe

Ekstraordinær generalforsamling

10. apr. 2012

Generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S til afholdelse

onsdag den 25. april 2012 kl. 10.30

på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K, med følgende dagsorden:

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

2. Eventuelt

Ad 1
Bestyrelsen indstiller, at Peter Korsholm vælges som nyt bestyrelsesmedlem, at Gert Kristiansen udtræder af bestyrelsen og at Tommy Pedersen, Peter Damgaard Jensen, Ruth Schade og Hans Jensen genvælges til bestyrelsen. Morten Rask Nymark, Klaus Bentin og Ken Ernstsen fortsætter som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Morten Larsen og Tomas Munksgard Hoff fortsætter som suppleanter for medarbejderrepræsentanterne.

København, den 10. april 2012

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Bestyrelsen