Equity International

Maj Invest har siden 2009 haft aktiviteter inden for Private Equity International. Det samlede kapitaltilsagn for de fire fonde, Maj Invest Equity Vietnam I K/S (tidl. LD Invest Vietnam K/S), Maj Invest Southeast Asia II K/S, Danish Microfinance Partners K/S og Maj Invest Financial Inclusion Fund II K/S er 1,9 mia. kr. Fondene investerer inden for områderne Southeast Asia og Financial Inclusion.

Private Equity International ledes af dedikerede medarbejdere fra kontorer i København, Ho Chi Minh City, Singapore, Jakarta og Lima.

Den erfaring og ekspertise, som Maj Invest har opnået gennem sin rådgivning om private equity-investeringer i Danmark, er blevet anvendt internationalt. Således har selve investeringsprocessen vedrørende køb og salg af virksomheder mange lighedspunkter med strategien for de danske virksomheder, hvilket også gør sig gældende for værdiskabelsen i ejerperioden. Ved at supplere disse kompetencer med lokalt kendskab opnås stor konkurrencedygtighed i den enkelte fond.