Tryk her for at printe

Ansvarlige investeringer

Maj Invest får løbende foretaget overvågning og screening af de enkelte selskaber i de børsnoterede aktie- og obligationsporteføljer, som Maj Invest forvalter. Det sker for at efterleve de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og corporate governance, også kendt som ESG-forhold (Environmental, Social, Governance). 

Maj Invest har siden 2005 samarbejdet med den nordiske konsulentvirksomhed Global Engagement Services  (GES). Ligeledes tiltrådte Maj Invest i august 2010 formelt de FN-støttede principper for ansvarlig investering PRI. Som en del af tiltrædelsen til PRI udarbejder Maj Invest hvert år en rapport. Læs 2019 Transparency Report her

GES screener løbende godt 20.000 selskaber for eventuelle krænkelser af bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik. Med udgangspunkt i denne screening fører GES en observationsliste med mulige hændelser, og i tilfælde af klart dokumenterede brud på normerne advarer GES selskaber om dette og indgår i dialog med selskaberne.

GES foretager herudover to gange årligt en eksplicit screening af de børsnoterede selskaber, som Maj Invest har investeret i på vegne af kunder. Såfremt de børsnoterede selskaber, Maj Invest har investeret i, kommer i konflikt med internationale konventioner, er Maj Invest via GES med til at påvirke virksomhederne til en ændring af adfærden sammen med andre institutionelle investorer gennem GES Engagement Forum.  

Vedvarende kritik af manglende ansvarlighed ved overtrædelser af internationale konventioner og normer uden tilstrækkelig lydhørhed og adfærdsændring fra virksomhedens ledelse vil normalt føre til salg af posten. 

Hensyntagen til ESG-forhold indgår dermed som en integreret del af det generelle analysearbejde med Maj Invests aktie- og obligationsinvesteringer, sådan som det bl.a. er formuleret i PRI.