Ansvarlige investeringer

Maj Invest foretager løbende overvågning og screening af de enkelte selskaber i de børsnoterede aktieporteføljer, som Maj Invest forvalter på vegne af kunder, med henblik på at vurdere, hvorvidt selskabernes aktiviteter er i overensstemmelse med Maj Invests og kundernes krav til ansvarlige investeringer. 

Det sker for at efterleve de standarder og retningslinjer, der er indeholdt i bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende forretningsetik, social og miljømæssig ansvarlighed samt corporate governance. 

Maj Invest har siden 2005 samarbejdet med den nordiske konsulentvirksomhed Global Engagement Services (GES), der løbende overvåger ESG-forholdene (Environmental, Social, Governance) i de selskaber, der indgår eller kunne tænkes at indgå i de porteføljer, Maj Invest rådgiver om. Ligeledes tiltrådte Maj Invest i august 2010 formelt de FN-støttede principper for ansvarlig investering PRI, som Maj Invest i praksis har efterlevet, siden koncernen blev stiftet. Som en del af tiltrædelsen til PRI udarbejder Maj Invest hvert år en rapport.

Læs seneste RI Transparency Report her

GES screener løbende godt 20.000 selskaber for eventuelle krænkelser af bredt anerkendte internationale konventioner og normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik. Med udgangspunkt i denne screening fører GES en observationsliste med mulige hændelser. I tilfælde af klart dokumenterede brud på normerne advarer GES selskaber om dette. 

GES foretager herudover eksplicit screening af de selskaber, som Maj Invest har investeret i på vegne af kunder. Såfremt de selskaber, som Maj Invest har investeret i, kommer i konflikt med Maj Invests eller kundernes grundlag for ansvarlige investeringer, medvirker Maj Invest til at påvirke virksomhederne til en ændring af adfærden sammen med andre institutionelle investorer gennem GES Engagement Forum.  

Vedvarende kritik af manglende ansvarlighed omkring overtrædelser af internationale konventioner og normer uden tilstrækkelig lydhørhed fra virksomhedens ledelse vil normalt føre til salg af aktieposten. 

Hensyntagen til ESG-forhold indgår dermed som en integreret del af det generelle analysearbejde med Maj Invests aktieinvesteringer, sådan som det bl.a. er formuleret i PRI.