DVCA

DVCA's krav til information på medlemmernes hjemmeside.   Opfylder private equity-fondene kravet?
Bekræftelse af, at man følger comply or explain-princippet i forbindelse med disse retningslinjer.   Opfyldt
     
Redegørelse for, i hvilket omfang kapitalfonden afviger fra disse retningslinjer med en begrundelse for den pågældende afvigelse.   Opfyldt
     
Beskrivelse af fondens historie og oprindelse.   Opfyldt
     
Beskrivelse af fondens ledelse og organisation, inkl. General Partners og bestyrelse på personniveau, hvoraf det fremgår, hvilke væsentlige bestyrelsesposter og øvrige hverv de enkelte besidder.   Opfyldt
Mulighed for at downloade managementselskabets regnskab.   Opfyldt
     
I det omfang, at carried interest-programmet for General Partners afviger væsentligt fra det markedskonforme, skal der gives en overordnet beskrivelse af programmet. Carried interest-programmerne afviger ikke fra det markedskonforme.   Opfyldt
     
Overordnet strategi for fonden, herunder beskrivelse af fondens arbejdsmetode samt strategi for udvikling af virksomheder, eksempelvis fokusering, omstrukturering eller ekspansion mv.   Opfyldt


Politik for social ansvarlighed.
Beskrivelse af fondens principper for social ansvarlighed i investeringspolitikken.
Private equity-fondenes etiske retningslinier er under opdatering.
  Opfyldt

     
Investeringskriterier
a. Fondens geografiske fokusområde
b. Fondens industrielle fokusområde
  Opfyldt
     
Investorerne fordelt på type og land. Opdelingen skal på type være efter andel pensionskasser, forsikringsselskaber, banker, fund of funds, industrielle investorer, SWF'er8, private investorer mv. Landeopdelingen skal være Danmark, øvrige Norden, øvrige Europa, USA, resten af verden.   Opfyldt  
     
En redegørelse for aktiver under forvaltning (assets under management).   Opfyldt

Beskrivelse af fondens virksomheder med angivelse af:
a. Geografisk placering (Danmark, Norden, øvrige Europa, USA, resten af verden)
b. Branche (f.eks. landbrug, fødevarer, tekstil, kemisk, etc., jf. Danmarks Statistik)
c. Kontaktpersoner og henvisninger til virksomheders hjemmeside, nøgletal for virksomhederne.
d. Eksempler på, hvordan fonden har skabt værdi i relation til dens investeringer
  Checkmark
     
Årlig redegørelse på overordnet niveau om udviklingen i porteføljeselskaberne. Hvis væsentlige ændringer er indtruffet i porteføljeselskaber, redegøres der herfor.   Opfyldt
     
Oversigt over afhændede investeringer fordelt på branche, fond og exitår. Beskrivelse af, hvem virksomheden er solgt til.   Opfyldt
     
Mulighed for at downloade en årsrapport fra porteføljeselskaberne (eventuelt som et link til porteføljeselskabets hjemmeside).   Opfyldt
     
Tilgængelig pressekontakt.   Opfyldt