Bestyrelse

Tommy Pedersen

Formand, Maj Invest Holding A/S

Læs mere

Tommy Pedersen er administrerende direktør i Chr. Augustinus Fabrikker A/S og i Augustinus Fonden. Han er bestyrelsesformand i Rungsted Sundpark og Skodsborg Sundpark samt næstformand i Bodum og Jeudan. Tommy Pedersen er endvidere bestyrelsesmedlem i Tivoli A/S, Scandinavian Tobacco Group A/S, Nykredit Forsikring A/S og en række andre virksomheder. Tommy Pedersen har bred erfaring med investering og har gennem mange år varetaget topledelsesposter i banksektoren.

Hans Jensen

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Holding A/S

Læs mere

Hans Jensen er tidl. formand for Landsorganisationen i Danmark (LO) og har gennem mange år beskæftiget sig med faglige, organisatoriske og samfundsøkonomiske spørgsmål, såvel nationalt som internationalt. Hans Jensen varetager en række bestyrelseshverv, blandt andet som formand i A/S A–Pressen, AKF-Holding, DFF-fonden (Dansk Folkeferie) og Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond. Han er desuden bestyrelsesmedlem i blandt andet Arbejdernes Landsbank, Dansk Erhvervsinvestering, Dansk Innovationsinvestering, Metroselskabet og Refshaleøens Ejendomsselskab samt medlem af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank.

Ruth Schade

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Holding A/S

Læs mere

Ruth Schade er koncerndirektør i Harboes Bryggeri A/S med ansvar for bl.a. forretningsstrategi, økonomi, selskabsretlige og aftalemæssige forhold og investor relations. Ruth er bestyrelsesmedlem i Harboe Ejendomme A/S, Copenhagen Designbyg A/S, Skælskør Bryghus A/S, Dansk Retursystem A/S, Keldernæs A/S, Visbjerggården A/S, Lundegård A/S, Buskysminde A/S, Rugbjerggård A/S, Danfrugt Skælskør A/S. Siden sin ansættelse i Harboekoncernen i 1980 har Ruth varetaget en række ledelsesfunktioner, bl.a. som informationschef, personalechef, regnskabschef, økonomidirektør og koncernøkonomidirektør.

Ken B. Ernstsen

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt), Maj Invest Holding A/S

Læs mere

Ken Ernstsen er controller i Maj Invest Equity-afdelingen og har været ansat i koncernen siden 2007. Inden Ken kom til Maj Invest, var han ansat som revisor i 8 år hos BDO, København, og inden da 2 år hos Arthur Andersen, København. Ken er i 1995 uddannet som cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i Århus.

Klaus Bentin

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt), Maj Invest Holding A/S

Læs mere

Klaus Bentin er senioraktiehandler i Asset Management og har været ansat i koncernen siden 2000. Klaus har mere end 30 års erfaring fra de finansielle markeder.

Tomas Munksgard Hoff

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt), Maj Invest Holding A/S

Læs mere

Tomas Munksgard Hoff er seniormanager i Maj Invests investor relations-afdeling med fokus på Investeringsforeningen Maj Invest. Tomas har været ansat siden 2008 og kom til Maj Invest fra en stilling som redaktionel analysechef på Berlingskes erhvervsredaktion. Tomas er cand.polit. fra Københavns Universitet.

Tommy Pedersen

Formand, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Læs mere

Tommy Pedersen er administrerende direktør i Chr. Augustinus Fabrikker A/S og i Augustinus Fonden. Han er bestyrelsesformand i Rungsted Sundpark og Skodsborg Sundpark samt næstformand i Bodum og Jeudan. Tommy Pedersen er endvidere bestyrelsesmedlem i Tivoli A/S, Scandinavian Tobacco Group A/S, Nykredit Forsikring A/S og en række andre virksomheder. Tommy Pedersen har bred erfaring med investering og har gennem mange år varetaget topledelsesposter i banksektoren.

Hans Jensen

Bestyrelsesmedlem, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Læs mere

Hans Jensen er tidl. formand for Landsorganisationen i Danmark (LO) og har gennem mange år beskæftiget sig med faglige, organisatoriske og samfundsøkonomiske spørgsmål, såvel nationalt som internationalt. Hans Jensen varetager en række bestyrelseshverv, blandt andet som formand i A/S A–Pressen, AKF-Holding, DFF-fonden (Dansk Folkeferie) og Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond. Han er desuden bestyrelsesmedlem i blandt andet Arbejdernes Landsbank, Dansk Erhvervsinvestering, Dansk Innovationsinvestering, Metroselskabet og Refshaleøens Ejendomsselskab samt medlem af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank.

Ruth Schade

Bestyrelsesmedlem, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Læs mere

Ruth Schade er koncerndirektør i Harboes Bryggeri A/S med ansvar for bl.a. forretningsstrategi, økonomi, selskabsretlige og aftalemæssige forhold og investor relations. Ruth er bestyrelsesmedlem i Harboe Ejendomme A/S, Copenhagen Designbyg A/S, Skælskør Bryghus A/S, Dansk Retursystem A/S, Keldernæs A/S, Visbjerggården A/S, Lundegård A/S, Buskysminde A/S, Rugbjerggård A/S, Danfrugt Skælskør A/S. Siden sin ansættelse i Harboekoncernen i 1980 har Ruth varetaget en række ledelsesfunktioner, bl.a. som informationschef, personalechef, regnskabschef, økonomidirektør og koncernøkonomidirektør.

Ken B. Ernstsen

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt), Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Læs mere

Ken Ernstsen er controller i Maj Invest Equity-afdelingen og har været ansat i koncernen siden 2007. Inden Ken kom til Maj Invest, var han ansat som revisor i 8 år hos BDO, København, og inden da 2 år hos Arthur Andersen, København. Ken er i 1995 uddannet som cand.merc.aud. fra Handelshøjskolen i Århus.

Klaus Bentin

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt), Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Læs mere

Klaus Bentin er senioraktiehandler i Asset Management og har været ansat i koncernen siden 2000. Klaus har mere end 30 års erfaring fra de finansielle markeder.

Tomas Munksgard Hoff

Bestyrelsesmedlem (medarbejdervalgt), Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Læs mere

Tomas Munksgard Hoff er seniormanager i Maj Invests investor relations-afdeling med fokus på Investeringsforeningen Maj Invest. Tomas har været ansat siden 2008 og kom til Maj Invest fra en stilling som redaktionel analysechef på Berlingskes erhvervsredaktion. Tomas er cand.polit. fra Københavns Universitet.

Tommy Pedersen

Formand, Maj Invest Equity A/S

Læs mere

Tommy Pedersen er administrerende direktør i Chr. Augustinus Fabrikker A/S og i Augustinus Fonden. Han er bestyrelsesformand i Rungsted Sundpark og Skodsborg Sundpark samt næstformand i Bodum og Jeudan. Tommy Pedersen er endvidere bestyrelsesmedlem i Tivoli A/S, Scandinavian Tobacco Group A/S, Nykredit Forsikring A/S og en række andre virksomheder. Tommy Pedersen har bred erfaring med investering og har gennem mange år varetaget topledelsesposter i banksektoren.

Jeppe Christiansen

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Equity A/S

Læs mere

Jeppe Christiansen etablerede Maj Invest i 2005 og har siden etableringen været adm. direktør i Maj Invest-koncernen. Fra 2004 til 1. april 2009 var Jeppe endvidere direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). Forinden var Jeppe direktør i Danske Bank (1998-2004) med ansvar for bl.a. aktieinvesteringer og erhvervskunder. I perioden 1988-1998 var Jeppe ansat hos LD, først som fondschef (1988-1993) og senere som vicedirektør (1993-1998). Inden da var han økonom i SDS med ansvar for internationale kapitalforhold (1986-1988). Jeppe er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 1985. Jeppe er næstformand for bestyrelsen for Novo Nordisk A/S og Haldor Topsøe A/S samt medlem af bestyrelsen for Novo A/S, Kirkbi A/S og Symphogen A/S. Yderligere er Jeppe bestyrelsesmedlem af Emlika Aps og direktionsmedlem i Det Kgl. Vajsenhus.

Erik Holm

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Equity A/S

Læs mere

Erik Holm har været direktør i Maj Invest-koncernen siden 2011 med ansvar for forretningsområdet private equity. I perioden 2006-2011 var Erik adm. direktør og koncernchef for Dyrup A/S. Forinden var Erik i perioden 1996-2006 adm. direktør og koncernchef for Louis Poulsen A/S. Før udnævnelsen til adm. direktør og koncernchef havde Erik en række stillinger i Louis Poulsen A/S fra 1981 (herunder direktør, koncernøkonomichef, engroschef, salgs- og marketingdirektør m.v.). Erik er uddannet cand.merc. fra Copenhagen Business School. Erik sidder i bestyrelsen i en række af Maj Invest Equitys porteføljeselskaber. Ligeledes sidder han i bestyrelsen i de to børsnoterede selskaber Brødrene A & O Johansen A/S og SP Group A/S.

Hans Jensen

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Equity A/S

Læs mere

Hans Jensen er tidl. formand for Landsorganisationen i Danmark (LO) og har gennem mange år beskæftiget sig med faglige, organisatoriske og samfundsøkonomiske spørgsmål, såvel nationalt som internationalt. Hans Jensen varetager en række bestyrelseshverv, blandt andet som formand i A/S A–Pressen, AKF-Holding, DFF-fonden (Dansk Folkeferie) og Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond. Han er desuden bestyrelsesmedlem i blandt andet Arbejdernes Landsbank, Dansk Erhvervsinvestering, Dansk Innovationsinvestering, Metroselskabet og Refshaleøens Ejendomsselskab samt medlem af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank.

Ruth Schade

Bestyrelsesmedlem, Maj Invest Equity A/S

Læs mere

Ruth Schade er koncerndirektør i Harboes Bryggeri A/S med ansvar for bl.a. forretningsstrategi, økonomi, selskabsretlige og aftalemæssige forhold og investor relations. Ruth er bestyrelsesmedlem i Harboe Ejendomme A/S, Copenhagen Designbyg A/S, Skælskør Bryghus A/S, Dansk Retursystem A/S, Keldernæs A/S, Visbjerggården A/S, Lundegård A/S, Buskysminde A/S, Rugbjerggård A/S, Danfrugt Skælskør A/S. Siden sin ansættelse i Harboekoncernen i 1980 har Ruth varetaget en række ledelsesfunktioner, bl.a. som informationschef, personalechef, regnskabschef, økonomidirektør og koncernøkonomidirektør.