Det spirer i Maj

Den finansielle sektor er til stadighed dynamisk. Markederne bevæger sig, og investorernes behov og fokus ændrer sig med tiden. For Maj Invest skaber det muligheder – både i det daglige arbejde og for nye tiltag. 

Her kan man følge med i, hvad der spirer i Maj.

 

10 år med Investeringsforeningen Maj Invest

Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. I december 2015 var det 10 år siden, at vi spurgte danskerne, om de ville vise os tillid og placere noget af deres opsparing hos os. Vi takker og har kvitteret med resultater, der har skilt sig ud fra gennemsnittet. Det er blandt andet blevet bemærket af det internationale analysehus Morningstar, der ofte har fremhævet Maj Invest.

Selvom Maj Invest har vokset sig ind i top ti af danske investeringsforeninger målt på størrelse, så er Maj Invest stadig en mindre forening med en markedsandel på ca. 2 pct., mens de største foreninger har markedsandele på 10, 20 og 30 pct.

Derfor er det værd at bemærke, når Morningstar i en stor analyse af alle danske investeringsforeninger i oktober 2015 skriver, at investorerne hos Maj Invest har realiseret det største merafkast efter alle omkostninger. Både målt i kroner og i procent, trods vores beskedne størrelse. Helt præcis har medlemmerne i Maj Invest fået ekstra 446 mio. kr. i afkast udover den generelle markedsudvikling og efter omkostninger de seneste fem år.

Vi er både stolte og ydmyge over anerkendelsen. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og det fremtidige afkast bliver grundlagt, med de beslutninger vi træffer nu.

Første investeringer i Maj Invest Financial Inclusion Fund II

Maj Invest Financial Inclusion Fund II har netop gennemført de to første investeringer. Fonden indtræder som minoritetsinvestor i det franske holdingselskab MicroCred, der etablerer og driver otte mikrofinansinstitutioner og over 100 filialer i Afrika og Kina. MicroCred har flere end 400,000 kunder og forvalter en udlånsportefølje på 300 mio. USD og indlån for 100 mio. USD.

Derudover har fonden investeret i holdingselskabet Diviso Group Financiero. Selskabet ligger i Peru og er hovedaktionær i mikrofinansbanken Credinka med 40 filialer. Credinka har en udlånsportefølje på 155 mio. USD og flere end 35.000 kunder. 

Første investering i den internationale private equity-fond SEA II

Maj Invest Southeast Asia II har netop gennemført en investering i det sydasiatiske onlinemarked, hvor fonden indtræder som minoritetsinvestor i Berrybenka, den næststørste mode-e-tailer i Indonesien. Siden grundlæggelsen i 2012 har selskabet haft en imponerende vækst på mere end 100 pct. på toplinjen årligt og har fortsat ambitiøse vækstplaner fremadrettet i takt med en stigende internetpenetrering i Sydøstasien.

Berrybenka fokuserer primært på modetøj til middelklassekvinder i alderen 17-35, der i fremtiden vil være ét af de stærkest voksende forbrugersegmenter i den indonesiske online-økonomi. Foruden at tilbyde verdenskendte brands udvikler og markedsfører Berrybenka også sit eget brand i samme navn. Herved har selskabet været i stand til at udvide udvalget fra 4.000 til mere end 38.000 unikke varemærker ved udgangen af 2014.

Ny investering i private equity-fonden Maj Invest Equity 4

Fonden Maj Invest Equity 4 har senest indgået partnerskab med Svendsen Sport og i den forbindelse investeret i en majoritetspost på 85 pct. i Svendsen Sport og det tyske søsterselskab D.A.M. Manufaktur Int. GmbH. Svendsen Sport og D.A.M. er begge ledende udbydere af sportsfiskerudstyr, og Svendsen Sport har et bredt egenudviklet produktprogram fordelt på en række stærke brands. 

Ny mulighed med Maj Invest High Income Obligationer

Maj Invest High Income Obligationer er en ny afdeling i Investeringsforeningen Maj Invest. Ideen er at give investorerne bred eksponering mod forskellige typer af risikoobligationer, og at der løbende sker en allokering af formuen mod den type af risikoobligationer, som vi forventer, vil give det højeste afkast. Investor slipper på denne måde for løbende at købe og sælge investeringsforeninger med forskellige typer af risikoobligationer, alt efter hvad forventningerne til den ene eller anden type af obligationer er. Så undgår investor også en række handelsomkostninger.

Afdelingen investerer i fire typer af risikoobligationer med forskellige egenskaber: investment grade kreditobligationer udstedt af selskaber med en stærk kreditværdighed, high yield kreditobligationer udstedt af virksomheder med en noget ringere kreditværdighed, emerging markets statsobligationer i lokal valuta og emerging markets obligationer udstedt i euro og dollar. Læs mere om Maj Invest High Income Obligationer.

Award til Maj Invest Value Aktier

Awd2015 Logo 180X60I 2015 er Maj Invest Value Aktier blevet hædret med en Morningstar Fund Award som bedste afdeling i kategorien Globale Aktier i Danmark.

Ved tildelingen lagde Morningstar blandt andet vægt på afdelingens resultater i 2014, og at afdelingen er blandt de bedste to procent af alle afdelinger og fonde i Europa inden for globale aktier målt på afkast de seneste fem kalenderår. Det betyder, at Maj Invest Value Aktier er i top 10 blandt 744 udbudte investeringsforeninger og fonde i Europa i kategorien Globale Large-Cap Blend og i den absolutte top i forhold til de afdelinger, der udbydes til private i Danmark.

Siden Maj Invest Value Aktier blev lanceret i december 2005, er afdelingen vokset 142 pct., mens verdens aktiemarkeder kun er steget 84 pct.