Værdiskabelse

Det er fondenes mål at forbedre virksomhedernes selskabsledelse og deres operationelle, strategiske og finansielle ledelse. For at kunne sikre mest indflydelse har fonden altid en bestyrelsespost i den enkelte virksomhed.

Fondene skaber værdi til virksomhederne ved at levere vækstkapital og udvikle strategiplaner, der skal professionalisere forretnings- og ledelsesprocesser.

Corporate Social Responsibility

Fondene har stor fokus på CSR og kræver, at alle porteføljevirksomheder overholder fondenes CSR-politik, der inkluderer de ti principper i UN Global Impact. Disse dækker menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Helt specifikt screener fondene alle potentielle investeringer i forhold til CSR og sikrer, at de har en handlingsplan, der forankrer CSR som en del af deres organisation. Efter investeringen indgår fondene aktivt i virksomhedens arbejde med CSR og implementeringen af handlingsplanen. En gang om året bliver virksomhederne vurderet på deres håndtering af CSR. 

Læs CSR-rapporterne (kun på engelsk):

Maj Invest Equity Vietnam I K/S
Maj Invest Equity Southeast Asia II K/S
CSR Report 2015 CSR Report 2015
CSR Report 2014  
CSR Report 2013