Social impact

Det er vigtigt, at investeringerne i de to fonde, Danish Microfinance Partners K/S og Maj Invest Financial Inclusion Fund II K/S, har en positiv social effekt på kunderne i de mikrofinansinstitutioner, som fondene er medejer af, og samfundet generelt.

Det er meget vigtigt for fondene, at de selskaber, der investeres i, lever op til internationale standarder for social ansvarlighed og internationale client protection principles, principper der bl.a. skal beskytte låntagere mod for stor gældsætning og garantere fair prissætning.

At nå ud til så mange som muligt (outreach) er en væsentlig faktor for social ansvarlighed. På dette område har Danish Microfinance Partners K/S opnået positive resultater og når ud til 5,2 mio. kunder i 14 lande fordelt på fire kontinenter. En stor andel er kvinder, og fonden har således også stor fokus på kvinders selvstændiggørelse. Maj Invest Financial Inclusion Fund II K/S blev etableret i juni 2015, og resultaterne vil derfor først fremgå senere.

Forskning har vist, at den kvantitative betydning af positiv social indflydelse på kunderne og samfundet kan være svær at fastslå. Det er dog fondenes overbevisning, at finansiel inklusion af de fattigste i udviklingslandene kan bidrage væsentligt til den økonomiske udvikling. Men mikrofinansiering kan ikke stå alene, og et stabilt politisk og økonomisk makromiljø samt investeringer i infrastruktur, uddannelse og sundhed er også vigtige faktorer, hvis man skal forbedre levevilkårene for den fattigste del af befolkningen.

Mikrofinansiering er derfor ikke en garanti for velstand for alle, der har adgang til ydelsen, ligesom det ikke er tilfældet inden for den almindelige finansielle sektor. Men det skaber en vigtig mulighed for de enkelte personer og bidrager til den finansielle infrastruktur i udviklingslandene og til den langsigtede sociale og økonomiske vækst.

Læs Social Impact-rapporterne:

Danish Microfinance Partners K/S Maj Invest Financial Inclusion Fund II K/S
Social Impact Report 2015 Social Impact Report 2015 
Social Impact Report 2014  
Social Impact Report 2013